Coupon 31 RAADSEL OPGELOST DOKTER LALAU LEGDE EEN KOEKOEKSEI Bij het artikel van dr. Meindert de Groot over de legendarische dokter LaLau in ons vorige nummer was de lijst van door deze plattelandsheelmees ter in de jaren 1872 tot en met 1874 verrichte bevallingen bijgevoegd, x) In deze lijst van bijna tweehonderd bevallingen, met tientallen namen die nu nog in Santpoort en omgeving voorkomen, leverden twee vermeldingen een raadsel op. Het betrof de geboorte van Cornelis, zoon van het echtpaar Willem van Schoo ten en Jannetje Ruiterman, op de JanGijzenvaart, op 15 augustus 1874, en de geboorte van Petrus Johannes, óók een zoon van dat echtpaar, op 31 oktober 1874. In zijn artikel schreef dr. De Groot: "Hier klopt iets niet Petrus Johan nes, geboren op 31 oktober, zou slechts 10 weken jonger zijn dan zijn broertje Cornelis En onder aan de bladzijde vroeg hij "Wie helpt mij met het op lossen van deze puzzel 11 Op 5 mei 1982 zond mevrouw A. Dalhuisen-Smits ons die oplossing, met het ver zoek deze in De Zandpoort en niet b.v. in Huis aan Huis te plaatsen. Vandaar dit late tijdstip van publicatie. Hier volgt haar verhaal "Dit raadsel heeft mij lang bezig gehouden en toen er niemand met een oplos sing kwam ben ik er zelf achteraan gegaan. Na veel puzzelwerk van mijn kant en van een familielid van de Van Schooten zijn we er ten slotte uitgekomen op het Rijksarchief te Haarlem. Kort en goed komt het hierop neer: de naam Van Schooten komt in het register viermaal voor, waarbij het gaat om twee gezinnen nr.. gebdatum ouders woonplaats naam en gesl. v> A. kind 186 15/3/1872 Bernard v.Schooten Clara Ruigrok 273 10/10/73 333 15/08/74 343 31/10/74 Willem v.Schooten Jann. Ruiterman Willem v.Schooten Jann. Ruiterman Willem v.Schooten Jann. Ruiterman JGVaart Joh. a Maria (vr.) JGVaart Willem (m.) JGVaart Cornelis (m.) JGVaart Petrus Johannes (m.) U ziet, volgens het register schelen de broertjes Cornelis en Petrus Johan nes slechts 10 weken. Ik had Dr. De Groot gevraagd of het. hier misschien ging om een "verlate"tweeling Maar dat kon niet. Een uurtje wel, maar geen twee en een halve maand. Toen ben ik het gaan uitzoeken. Het blijkt nu dat dokter Lalau een fout heeft gemaakt (vermoeidheid bij het noteren van de gegevens. Het jongetje (nr.343) was namelijk helemaal geen broertje van Cornelis (nr. 333), maar van de twee en een half jaar oudere Johanna (nr.186) Hij was geen zoon van Willem van de JanGijzenvaart 30 maar van Bernard van Schooten van Schotervlieland. Zijn moeder heette Clara Helena Catharina Ruigrok, niet Jannetje Ruiterman De goede dokter Lalau had de moeder van Petrus dus haar jong in een ander nest ter wereld laten brengen I Een waar koekoeksei Op advies van Dr. De Groot bied ik dit verhaal ter plaatsing aan in De Zand poort, waarin ook het oorspronkelijke artikel is verschenen. 5 mei 1982 A. Dalhuisen-Smits Brouwerskade 19 Haarlem x) Van "De Zandpoort" nr. 4 zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar. Van de bijlage -register van bevallingen door dokter Lalau- kunnen tegen vergoeding van de kosten fotocopieën worden verstrekt. •K Postcode Woonplaats Handtekening Knip uit - vul in - stuur op: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid. Ik meld mijaanalsdeelnemervandeStichtingSantpoortvoor: een jaar (f 15, het leven (f 150,H iervoor ontvang ik als dank een prent van Oud-Santpoort. (Ik wacht met betalen tot ik uw acceptgiro-kaart heb ontvangen.) Ik heb foto's/verhalen/van Oud-Santpoort. U kunt mij bellen op nummer Ik wil de Stichting Santpoort graag daadwerkelijk helpen. Neemt u contact met mij op? Naam

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 17