"VERBANNINGSOORD" voor Engelse ingenieurs Bij het station Sandpoort(of Zandpoort), op de plaats van het huidige sta tion Santpoort-Zuid, begon de bekende schrijver J. Craandijk in 1877 een van zijn vele wandelingen door Nederland. Daar stond hij -zo schreef hij- "te midden van duinen en boschjes in een streek, die volstrekt eenzaam zou "schijnen, als er niet, behalve het houten stationsgebouwtje, een paar "nieuwe villa's met haar bloementuinen ons herinnerden dat wij in een der "drukst bezochte streken van ons vaderland zijn." Deze villa's, het kan niet anders, moeten LONGWOOD en CHANTILLY geweest zijn, die beide tegenover het station stonden. CHANTILLY verdween bij de aanleg van de Willem de Zwijgerlaan LONGWOOD werd, ondanks veel verzetfin 1975 gesloopt. Verderop in deze buurt stonden overigens, niet direct zichtbaar bij het verla ten van het station,nog twee villa's, namelijk de nu nog aanwezige panden aan de Vinkenbaan, OAKWOOD (nr. 13) en THE BRIARS nr. 25 OAKWOOD, Vinkenbaan 13, beschrijving op blz.22 (CHANTILLY zie omslagfoto; LONGWOOD en THE BRIARS blz.5; THE BRIARS ntf: blz.7.) Een hardnekkig telkens opduikend verhaal wil, dat deze vier huizen destijds gebouwd of bewoond zijn door Engelse ingenieurs, die bij de aanleg van het Noordzeekanaal betrokken waren. Zij zouden zich zo eenzaam hebben gevoeld, dat zij aan die villa's de namen gaven van NAPOLEON's verblijfplaatsen op het ver weg in de Zuidelijke Atlantische Oceaan gelegen rots-eiland Sint He lena, waar hij zijn laatste levensjaren als gevangene van de Engelsen heeft doorgebracht en in 1821 is gestorven. Om de juistheid van dit verhaal te toetsen is door een van onze medewerksters onderzoek verricht in het oud-archief der Gemeente. Dit onderzoek leverde geen bruikbare resultaten op. Maar intussen is aan het verhaal de bodem ontvallen! "LONGWOOD" Gebouwd omstreeks 1870, afgebroken in 1975 "ten behoeve van de bouw van het flatgebouw Longwoodtegeno ver station Santpoort-Zuid). Bestudering van op Napoleon's ballingschap op Sint Helena betrekking hebbende bronnen, waaronder zijn eigen mémoires, maakte duidelijk dat op Sint Helena géén OAKWOOD en géén CHANTILLY hebben bestaan Zowel in "Sainte Hélène I, La captivité de Napoléon" van Octave Aubry 1955 als in "Life of Napoleon" van J.H. Rose (1902) vonden wij een kaartje van het eiland, met vermelding en beschrijving van alle toen daar aanwezige land huizen en "cottages". Twee van de door ons gezochte namen staan op beide kaartjes LONGWOOD en THE BRIARS. gezien vanaf "de Vaart" (thans Bloe- Voorzijde "THE BRIARS", mendaalsestraatweg) Prentbriefkaart van vo5r 1908 SANTPOORT, >arkhote! Longwood. Café- R estau ran t, tegenover 't Station. ültg. Nauta, Velsen Santpoort, achter 't Station. N. 733.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 4