- LONGWOOD was de primitieve verblijfplaats van de verbannen keizer Napoleon tot kort voor zijn dood in 1821. Hij overleed in een in zijn laatste levens jaar voor hem opgetrokken beter verblijf, NEW LONGWOOD. -THE BRIARS was een landhuisje bewoond door een familie Balcombe. Hier logeerde Napoleon de eerste zeven weken na zijn aankomst per Engels oor logsschip in 1815 totdat LONGWOOD voor zijn verblijf in gereedheid was ge bracht Nergens op het eiland bestond een OAKWOOD en nog minder (Franse naam een CHANTILLY Een militair kamp ter bewaking van LONGWOOD heette DEADWOOD en er was ook ergens een OAKBANK, maar het gaat wat te ver om te veronderstellen dat een grappenmaker uit een combinatie van deze twee namen OAKWOOD zou hebben verzon nen voor het huis aan de Vinkenbaan, als herinnering aan Napoleon's balling schap op Sint Helena! Blijft de vraag waar die namen in Santpoort-Zuid dan wél vandaan kwamen en of er tóch niet iets zit in het verhaal over de oorsprong van de namen The Briars en Longwood voor die in 1877 gebouwde huizen. Iets voor andere onderzoekers n Kaartje uit "Life of Napoléon" (1902, van J.H.Hose). ST HELENA e> Sjnt Helena kaartje uit het boek i van Octave Aubry: "Sainte Hélène,f La captivité de Napoléon.1935 Longwood: nr 1The Briars: nr 3 6 DE VINKENBAAN, "SALON VAN VELSEN In de negentiende eeuw waren de beboste binnenduingronden, waar nu Vinkenbaan en Duinweg lopen, grotendeels nog eigendom van de Bloemendaalse familie Teding van Berkhout De woningen die daar aan de duinrand stonden en over bollenvelden uitkeken, waren betrekkelijk klein en werden aanvankelijk bewoond door personeelsleden van de eigenaar die ze aan hen in erfpacht had uitgegeven. Twee huizen die daar in 1877 gebouwd zijn, staan er nog. Het zijn de in het vorige verhaal genoemde huizen The Briars en Oakwood. The Briars is gebouwd voor een bloembollenkweker uit Haarlem (P.A.N. Kool) en Oakwood is neergezet voor een smid uit Overveen (Th.N. Blom). Beide panden zijn later door aanbouw en verbouwingen aanzienlijk vergroot. Eind vorige en begin deze eeuw zijn hier meer, grotere, huizen en villa's neergezet, gesitueerd op ruime gronden. "The Briars" aan de Vinkenbaan, zoals het er nu uitziet. (Zie be schrijving op blz. 22.) De Duinweg of Duivelsweg verbond twee oude Zuid-Noord-routes tussen Santpoort en Bloemendaal: de weg over Brederode en de weg door de buurtschap Jan Gij- zenvaart, de latere Bloemendaalsestraatweg. De Duinweg was al in 1840 verhard (grind maar is lange tijd niet veel meer dan een bosweg door de Neethof gebleven, waarlangs men (westwaarts) -linksaf- naar "Meerenberg" kon wandelen en -rechtsaf- naar Brederode en Velserend. Sandy Bay JAME3 TOWI >a öriars t .-Longwood^ \?NJpoUon3Grart san or BAY Légende 1 Lony+vod 2 Plantation 3 Bnara h Hutt 's gaf 5 Tom boa u 6 Cathedrals 7 High Hnofl 8 Flagstaff Hill 9 The Bam 10 Diana's Peak 11 Mount Pleasant 12 Rock Rosa Hilt 13 Daadtuood 11 Rosemary 15 Bol J Punch 16 Fisher's Valley 11 Valloa ethHj-rrphe 18 Orange Grora 19 Ubody Ridge 20 Mulberry Gut ---- Limite da 12millet m imilles(Domatne) Georg* Island

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 5