14 15 Ook bij de hockeyvelden van Bloemendaal, achter het meertje van Caprera, staat nog geheel intakt de vroegere vinkershut -eerst van Veen en Duin (1741 - 1773), later van Wildhoef (1788 - 1894 Op de wand van de veranda staat, naast de lange lijst van de jaarvangsten, een rijmpje: "Treed vrij binnen in dit huis, maar wees stil gelijk een muis". Twee kennelijke "uitschieters" zijn speciaal vermeld "9 October 1796 in een slag 203" en 9 November 1894 in een slag 52". Van het huisje, dat achter rasterwerk op particulier terrein staat, is verder niets te zien door de aan weerszijden aansluitende dichte beuken haag. In archiefstukken zijn genoeg gegevens te vinden over vinkenbanen in de buurt van de Kennemerweg aan de grens van Bloemendaal, maar wij hebben nergens een aanwijzing kunnen vinden waar de vinkenbaan heeft gelegen waaraan de Vinkenbaan in Santpoort zijn naam ontleent. Toch moet er daar een geweest zijn. Het is de moeite waard ernaar te blij ven zoeken. Weet één van onze lezers, bewoner van de Vinkenbaan, er meer van T.L.-M. 1) Generaties Van Lennep waren advokaat. Zij woonden op Huis te Manpad in Heemstede en op Leij duin te Vogelenzang. Mr. Cornelis van Lennep hield lijsten bij van de jacht. Ze zijn inge bonden tot een boek met de titel "Fasti frigillaires"x) De gegevens over de weersomstandigheden en over de verschillende soor ten vogels zijn hierin nauwkeurig bijgehouden, x) Vinken-jaarboek. 2) Het doet wonderlijk aan nog in 1938 een enthousiaste verhandeling over het vinken te lezen in het officiële blad van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Dit artikel, een voorwoord, ondertekend door het hoofdbestuur, is verlucht met een plaatje van een vinken baan. Het wordt besloten met een aansporing voor ieder, die "bespeurtdat hij ook met vanglust geboren is en het vinken zelf wil meemaken", zich in verbinding te stellen met een zekere heer Hoos, een bekwaam vakman, "die gaarne bereid is belangstellenden tegen een kleine ver goeding op zijn baan te ontvangen. De maanden October en November lenen zich voor een bezoek het beste". 3) Het artikel was van Ds W.Bax, Hervormd predikant te Santpoort, in 1914 verhuisd naar Maastricht en opgevolgd door Dr van den Bergh van Eysinga. 4) Zie wandelkaart Kennemerduinen, achter de Brederode-berg (ingang Bleek en Berg). Het vinkenhuisje is echter lang geleden omgebouwd tot boswachterswoning 1 WAPENARSENAAL aan de Duinweg Ruim twee jaar geleden verscheen in de IJmuider Courant een artikel waarin de Stichting Santpoort weer eens pleitte voor de totstandkoming van een gemeentelijke monumentenverordening. Het was geïllustreerd met een afbeelding van de woning aan de Duinweg te Santpoort-Zuid tegenover de Vinkenbaan. Deze foto nu was aanleiding voor de heer G.A.J. Meijer te Heerhugowaardeen vroegere inwoner van Santpoort, ons een lange brief te schrij ven Hij had de afgebeelde woning herkend, die tijdens de Wereldoorlog voor hem een zeer speciale betekenis had gekregen door de bijzondere functie die het pand toen vervulde. Hij had daar "prettige en minder prettige herinneringen" aan. Foto in spiegelbeeld afgedrukt) Duinweg 2 - 2r zie beschryving op blz. 21. Wij laten de heer Meijer zelf aan het woord: In de periode waarin ik het pand kende was er een vrij onopvallend si- garenzaakje gevestigd. Het lage, aangebouwde gedeelte (rechts op de foto) heeft toen namelijk dienst gedaan als wapenarsenaal voor het verzet in Kennemerland en omstreken.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1984 | | pagina 9