FIJNPROEVERS ra is /K 'k< m 7T\ „DE AM STEL" van Donselaar 6Café Ruimzicht. Bij dit café op de hoek van Hagelingerweg-Anemonenstraat- Hoofdstraat was in de jaren van de stoomtram de eerste vaste halte na Rozenstein aan de Rijksstraatweg vanuit Velsen. Het café, waarvan bijna niemand- behalve enkele oude "echte" Santpoorters- wist dat het in die tijd de zeer toepasselijke naam Ruimzicht gedragen had, dateert van 1882. Het bestond uit twee aaneengebouwde huizen of huisjes, toen genummerd G 113a en G 115 aan de Rijksstraatweg (nu Hoofdstraat)Voor 113a kreeg toen "koopman en paard- en rijtuigverhuurder" Johan Beliên een vergunning tot de verkoop van sterke drank, maar op dezelfde datum (10 februari) werd een gelijke vergunning voor het pand 115 afgegeven aan Hermanus van Donselaar. Deze laatste vergunning gold voor het voorhuis en de gelag kamer met de deur aan de Hagelingerweg- of Doodweg. Nadat in 1887 de vergunning voor 113a was overgeschreven op Adrianus Kaasenbrood en die voor 115 na het overlijden van Hermanus van Donselaar in 1889 op Johannes van Donselaar was overgegaan, bleef na diens overlijden zijn weduwe Geertruida Köhler. later populair "Oude Trui", het bedrijf leiden. In 1913 overleed "Oude Trui" en werd het bedrijf voortgezet door haar dochter Emma Böhme, bijgestaan door kleindochter Geertruida (Truus) Böhme. Deze laatste trouwde met H.C. Ou- werkerk, op wiens naam de vergunning in 1932 werd overgeschre ven. In 1938 trokken zij zich terug, terwijl de vergunning werd verpacht aan... Bart van Donselaar, die in de Uilenboom had gewerkt. Het café was ook tijdens Ouwerkerks beheer steeds Café Donselaar blijven heten en dat is lange tijd ook zo gebleven. Het is nog enige malen verbouwd en opgeknapt, maar binnen heerst nog steeds de oude gezellige dorpssfeer en vooral tijdens de Santpoortse feestweek is het een zeer geliefd ont moetingspunt met ontelbare "drinkers en klinkers" en alleen maar uitrustende en toekijkende klanten op en buiten het o vervolle "terras". Het is nu sinds lang bekend als Café Tromp: de"waard" heet dan ook W.J. Tromp. Ten aanzien van het pand waarin dit café aanvankelijk door Hermanus Donselaar werd gevestigd, is het wel interessant te vermelden dat het in 1861 bij een vroegere verkoop nog werd aangeduid als "Velserhooft"evenals het grootste gedeelte van het dorp Santpoort ten noorden van de tegenwoordige Vlugthovenstraat behoorden pand en grond tot het voormalige gebied van dit kort na het begin van de vorige eeuw verka velde landgoed Velserhooft. Bottelarij Jan van Donselaar. zie advertentie) Café Ruimzicht (Donselaar) had een eigen bottelarij. Achter het café in zijn oorspronkelijke staat bevonden zich twee (kleine)vertrekken .Eén ervan (links) was de spoelkamer, waar de lege bier-en limonadeflessen met water en "hagel" 26 werden omgespoeld, het andere was de toen nog zeer primi tieve bottelarij. Hier werden met de hand de beugelflessen uit de in de kelder gekoelde biervaten gevuld en van eti ketten voorzien. Later liet Jan van Donselaar een afzonderlijke bottelarij bouwen op de plaats waar nu het winkelpand van Bol staat. Naar wordt gezegd moet de gevelsteen waarin de eerste- steen-legging door Herman van Donselaar in 1908 is ver meld, nog ergens in de gevel van dit pand te vinden zijn. De bottelarij van Van Donselaar had in de jaren van zijn bestaan grote aftrek. In die tijd bestonden nog geen bier- pompen en de café's in de omgeving waren vaste klanten. Met twee wagens brachten de "knechten" A.S. en J.B. de bestellingen "Amstelbiergebotteld bij J. van Donselaar te Santpoort" stond op de flessen) naar de klanten in de omgeving en namen vandaar de lege flessen mee terug. Als op de ritten - de ene wagen reed richting IJmuiden, de andere Bloemendaal en Overveen - de voerlieden soms in de bezochte café's een borreltje teveel hadden ge dronken, kon dat geen bezwaar zijn, want "het paard wist de weg"aldus mijn zegsman. Behalve bier werd ook limonade geleverd, in bij de bottelarij zelf gevulde "kogelflesjes" en zelfs werd wel spuitwater in syphons verkocht. Daarvoor moest dan wel een hoog statiegeld betaald worden. De bottelarij is lang vóór de oorlog opgeheven. BEIJERSCH-BIERB ROUWE RIJ AMSTERDAM. a J. van Donselaar Agentschap Amstelbrouwerij Limonadefabriek wé \l/ 7K Mó 7i\ w 7K GE^EN DE VOORKEUR AAN DE BiEREN AGENTSCHAP VOOR SANTPOORT EN OMSTREKEN. cr Adres: CAFÉ RUIMZICHT, Halte Stoomtram Haarlem—Alkmaar, Weg Driehuizen SANTPOORT Telefoon 2 2 3 2 5 27 7K Ssv/P /i\

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 15