Het gangetje tussen die twee panden bestond uit een plankier boven de beek, die daardoor bij de dorpsjeugd de "houtere beek" heette. Dat gangetje is er nu nog, maar inplaats van de zijmuur van huisje A staat er nu een ijzeren hek, dat tevens de erfafscheiding is van het "moderne" gebouw, zo even ge noemd. Wij hebben er rondgekeken, maar niet kunnen vast stellen of onder de stenen vloer van dit pand nog altijd het water van de beek, die in de tuin achter Vlugthoven nog duidelijk aanwezig is, onder de tegenwoordige -veel bredere- Hoofdstraat en, aan de overkant, onder de Vlie- lantweg en de hoge Rijksweg door, nog een uitweg naar de Delft of de Lange Sloot vindt. De greppel langs de Hoofd straat en het "land van Nijssen", óók een mogelijkheid, staat echter droog. Het antwoord zal wel zijn dat het grote riool onder de Hoofdstraat voor de afvoer zorgtEr komt overigens niet zo erg veel water meer via de beken uit de duinen. Wie hebben in het hofje gewoond? Volgens onze zegsvrouw woonde in huisje A "Opa" Dam, grootvader van de huidige generatie Dam van de winkel aan het begin van de Wüstelaan. Het huisje B was onbewoond en diende als aardappelop slagplaats. Huisje C bestond uit een opkamer, waaronder een grote kelder die wel dienst heeft gedaan als "welpenhol" voor de padvinders. Afb. 6 In pand D is S. Koster zijn rijwielherstelplaatslater motor- en autoreparatieplaatsbegonnen. Toen hij er om streeks 1920 -na zijn leertijd bij Jak- introk, maakte hij het onbewoonbaar verklaarde pand weer min of meer bewoonbaar In huisje E woonde een weduwe Korthouwer, in F postbode Schipper, in huisje G moeder en dochter Stegemeijer en in H het echtpaar Jaspers. Afb. 8 Afb. 37

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 20