Koster breidde na vertrek van de andere bewoners zijn bedrijf ver der uit, maar in 1937, toen het ernaar uitzag dat het gehele com plex gesloopt zou worden, vestigde Koster zijn garagebedrijf in het inmiddels in zijn bezit gekomen huis aan de Wüstelaan waar de bekende Santpoorter Wijnoldi Daniëls, oud-gemeentesecretaris, had gewoond. De gereproduceerde foto's zijn genummerd. Deze nummers komen over een met de nummers op de plattegrond; de pijlen op de platteqrond geven aan in welke richting werd gefotografeerd. Afb. Op foto 10, met links achter de bomen café De Wildeman en rechts op de voorgrond "de dorpspomp" zien we achter het bekende witte hek aan het begin van de Slaperdijk de bomen in het tegenover het huis Vlugthoven gelegen aardige eigen plantsoentje. Geheel op de achtergrond de winkel/woning van Van Leeuwen (later: Hop) op de hoek van de Westlaan. Foto 10 dateert van 1930. Foto 11 van een aantal jaren eerder de tramrails, op oude kaarten, het kenmerk van Santpoort, zijn daar nog aanwezig. De "plaats" Vlugt-Hoven was eertijds een blekerij en strekte zich uit tot aan de Achterweg" (van de N.H.Kerk en de school lanqs de tegenwoordige Burgemeester Enschedélaan en Vlugthovenstraat) Het imposante huis, gebouwd omstreeks 1810, met zijn koetshuis en koetsierswoning (nu "De Stoeterij")heeft, met het parkachtig in- 38 gerichte terrein van de vroegere blekerij en de uitgestrekte wei landen tegenover het huis, in "de polder", tientallen jaren toe behoord aan de familie Enschedé. Burgemeester Enschedé, van 1853 tot 1892 eerste burger van de gemeente Velsen, woonde er en na hem zijn ongetrouwde dochter, "Juffrouw" Enschedé, evenals haar ouders geëerbiedigd en geliefd bij de Santpoorters. Afb. 10 Afb. 11 santpoort, Huiz# viugthoven. 39

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 21