A. HAZEVOET, J J. J. van DILLEWIJN, Rijksstraatweg G. 59, Santpoort 222) Hiernaast staat het omstreeks 1885 gebouwde pand waarin zo- 220) als we hierboven hebben gezien, van 1887 tot vermoedelijk nog na 1901 het post-en telefoonkantoor Santpoort Dorp gevestigd was, tot dat jaar beheerd door J. Traan. En waarheen het la ter nog voor een aantal jaren is teruggekeerd en onder beheer is geweest van een van diens dochters. Het pand wordt nu in tweeën bewoondde voordeur van de linker helft gaf vroeger toegang tot het gangetje waar zich het loket en de publieke telefoon bevond. Het geheel is bijzonder qoed onderhouden, (nrs. 222/220). 42 216) Voorbij de tuin van dit pand staat het dubbele winkelpand waar- 214) in zich sedert vele jaren de (brom-)fietsenzaak van Visser be vindt. Vroeger zijn hierin boekhandelaar P. van Meurs en kap per M(anus) Woltering eikaars buren geweest. Het dubbele pand dateert van begin deze eeuw. (nrs. 216/214) 212) Verder gaande komen wij bij de inrit van het in een nog fraai bewaard gebleven oude boerderij ondergebrachte transportbedrijf van Van der Veldt. 210) Het pand op de hoek van de inrit komt niet voor op de platte- 208) grond van 1892; het is begin deze eeuw gebouwd als slagerij; lange tijd had slager Butter er zijn bedrijf, maar het heeft nu een andere bestemmingt Kadohuis". 206) Een ongetwijfeld zeer oud huis, jarenlang bewoond geweest door eerst vader, later zoons Hazevoet als behangers/stoffeerders, is nu, nadat de pleisterlaag is afgebiktweer door zijn rood bakstenen gevel in ere hersteld; het is nu "De Fransche Win- ckel", waar allerlei Franse lekkernijen te koop zijn. (206). (r RIJKSSTRAATWEG. nAN'TI'OORT. GORDIJNSTOFFEN, MEUBELSTOFFEN, TAPIJTEN, K\/hxx. OG 204) En op de hoek van de tegenwoordige Vlugthovenstraat vinden we, waar tot voor enkele jaren het caférestaurant De Uilen boom nog deze oude naam voerde, tegenwoordig het gezellige bruine café-bistro "De Meijerij". De vorige eigenaar had im mers de "aloude" naam meegenomen naar het chalet van Spaarn- berg aan de WUstelaan, waar hij zijn chalet-restaurant "van ouds de Uilenboom" opende Hier staan wij op een eeuwenoude samenkomst van wegen, name lijk de kruising van de langs de binnenduinrand liggende "heir- weg" met de Westlaan (of Velser- of Santpoorterlaan)de enige droge verbinding van Spaarndam door de drassige "Broeken" (VelserbroekWestbroek) met de droge gronden van De Zandpoort en het Huis Brederode. Van hier af heette de latere Noorder- dorpsstraat/Bokkesteeg ^Vlugthovenstraat dan ook nog in het be gin van deze eeuw Brederoscheweg. (De Slaperdijk is pas in 1627 aangelegd, de weg erlangs niet vóór 1825.) 43 Brood-, Beschuit-, Koek- en Banketbakker LEVKRT ALLE SOORTEN HROOI) EN LUXE-liROOD EN ALLES WAT TOT 'TBANK E T li A K K E R S A K UEHOORT. Tevens gelegenheid tot 't huren van gemeubileerde Kamers. GROOTE VOORRAAD IN NIEUWSTE DESSINS in BEHANG SELPAPIEREN -:- VERHUIZINGEN.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 23