Coupon geschiedschrijving, zoals die in wetenschappelijke geschriften is neergelegd en op scholen wordt onderwezen, een volkomen verkeerde voorstelling van zaken geeft. Hij heeft voor zijn stellingen een grote hoeveelheid bewijsmateriaal, dat bij bestudering inderdaad "te denken geeft". Het is hier niet de plaats om daar verder op in te gaan. FG. Intussen is in iets gewijzigde vorm deze uitgebreide versie af gedrukt in De Duivelssteen, orgaan van de Vereniging Santpoort's Belang van juni 1986. ^5. Af. At W w "zr w w De STICHTING SANTPOORT is aangesloten bij de Bond Heemschut de Nederlandse Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten Contact Milieubescherming Noord-Holland de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland de Vereniging Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij -^t de Stichting Ons Bloemendaal de Stichting Oud Heemstede-Bennebroel: en bij andere gelijkgerichte stichtingen en verenigingen in Noord- en Zuid-Holland. Knip uit - vul in - stuur op: Stichting Santpoort, Postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid. Ik meld mij aan als deelnemer van de StichtingSantpoort voor: een jaar (ƒ15, het leven (ƒ150,Hiervoor ontvang ik als dank een prent van Oud-Santpoort. (Ik wacht met betalen tot ik uw acceptgiro-kaart heb ontvangen.) Ik heb foto's/verhalen/van Oud-Santpoort. U kunt mij bellen op nummer Ik wil de Stichting Santpoort graag daadwerkelijk helpen. Neemt u contact met mij op? Naam Adres Postcode Woonplaats Handtekening 55

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 29