Stichtingsbestuur voorzitter Mr L. F. de Groot tel (023) 260658 vice-voorzitter L. Vermande-Deinum tel (023) 376083 secretaresse H.M. Molenaar-Westerman tel (023) 380326 penningmeester Ing..J» G. Teunissen tel (023) 375836 algemeen bestuur Ing. H. Kruger tel (023) 376719 vacature Secretariaat: corresp. postbus 21, 2080 AA Santpoort - Zuid Adviseurs Mr W. H. de Vos Mr Th. J. Douma P. Jongens Postgiro 36 06 774 Foto's Omslag en blz213 6;3738;39;47gemeente-archief Velsen Platte grond: blz.28/29 Openbare Werken, gemeente Velsen Omslagfoto Hoofdstraat bij de Weyman omstreeks 1890 Lay-out H. Kruger Litho's Gravura b.v. Den Haag Druk Hega Den Haag Afwerking Van Beek Den Haag Oplage 600 exemplaren cStichting Santpoort 1986 INHOUD. bladzijde Woord vooraf over de inhoud van dit nummer 2 De Stichting Santpoort in de jaren 1984 en 1985 3 t/m 5 Uit de verslagen van de penningmeester 6 Monumentenbeleid van Velsen 7 8 Wat is Santpoort? g De stoomtram Haarlem - Alkmaar io t/m 17 Herbergen, logementen en andere pleisterplaatsen aan de Hoofdstraat t/m 27 De Hoofdstraat te Santpoort tussen ongeveer 1890 en heden. (met herinneringen aan een recent verleden) 28 t/m 49 Hoe oud is de Hoofdstraat van Santpoort? 50 t/m 54 Aanmeldingsformulier 55 gg 1

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1986 | | pagina 2