FR 18 Wüstelaan 81 Een voormalige boswachterswoning met-toen- één bijbehorende houten schuur, in ongeveer 1838 gebouwd in opdracht van Jhr.Mr. J.P.A. van Wickevoort Crommelin. Het vrijstaande huis draagt de naam "Boschbeek". De grootgrondbezittersfamilie Van Wickevoort Crommelin heeft voornamelijk in de 19e eeuw veel grond in Sant poort en omgeving in eigendom gehad. Het huis met zijn gepleisterde gevels onder een rieten zadeldak zou gemaakt kunnen zijn naar een ontwerp van J.D. Zocher. Het huis is een door het rijk beschermd monument. De officiële beschrijving hiervan luidtBosbeekDiensthuis met rieten dak." De bijbehorende geteerde houten schuur bestaat uit twee bouwlichamen; een laag deel onder een zadeldak en een wat hoger deel onder een schilddak, beiden gedekt door Holland se pannen. Deze schuur is in hoofdvorm afgeleid van chaletbouw in wel ke stijl ook het diensthuis is gebouwd. Gezien de vorm en de detaillering zou deze schuur tegelijkertijd met of niet lang na het huis gebouwd kunnen zijn. -20- FR 19 Korenmolen de "Santhaes" Vanaf de vroege middeleeuwen stond in Santpoort een koren molen aan de Hoofdstraat, in de bocht naar Haarlem-Noord ^indertijd Schoten)die 1572 door de Spanjaarden werd afgebroken. Het hout ervan werd gebruikt voor Spaanse stel lingen rondom Haarlem. Tijdelijk werd toen ergens anders een rosmolen (ronddraaien de molen door paarden getrokken) gebouwd. De Heren van Brederode bezaten in hun rechtsgebied, de Hoge Heerlijkheid Brederode, o.a. het windrecht en het recht van molendwang. Daardoor hadden zij het alleenrecht tot molen- bouw en het recht op 1/16 deel van wat de molens vermaalden. Blijkens een officieel getekende oorkonde van 1583, bood Rei- noud IV van Brederode aan, om "den Wintmoelen, eermaels ge- staen ende gelegen in de Santpoort buyten der stadt Haerlem" onder bepaalde voorwaarden te herbouwen. Omstreeks 1600 stond er weer een korenmolen op bovengenoemde plaats aan de Hoofd straat In 1714 werd deze molen afgebroken wegens slechte windvang veroorzaakt door het omliggend geboomte en de aangrenzende bebouwing Op het duintje, waar hij nu staat, werd toen eerst een la gere molen gebouwd, die in 1779 vervangen werd door de aan zienlijk hogere tegenwoordige stelling-molen, opnieuw van wege de windvang. -21- 3d. In. Huss. Amsttr3i.it, Do Zandhua». 8AHTP00R

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 12