FR 20 Wüstelaan 87-89 91-93 Vier villa's gebouwd in 1905 als entree naar de Molen straat In 1905 werd de Molenstraat als eerste planmatige par ticuliere uitbreiding van het dorp Santpoort-Noord aan gelegd, tot ontwikkeling van Santpoort-Noord als foren sendorp en bestemd voor de "hogere middenklasse". De architectuur van de herenhuizen in de Molenstraat en aan de Wüstelaan vertegenwoordigen de laatste fase van Nederlandse villabouw naar voorbeeld van Engelse land- huisbouw uit de jaren zeventig van de 19e eeuw. FR 21 Wüstelaan 101 103 Nr. 101. In oorsprong een klein, laat 17-eeuws huisje, dat tussen 1704 en 1734 werd vergroot. Nr. 103. 17-eeuws woonhuisje met winkel annex werkruimte. Door de eeuwen heen door diverse ambachts-en negotielieden gebruikt, het laatst door de familie Dam van 1901-1986. Zij dreven een klompenwinkel annex kruidenierszaak met een uithangbord in de vorm van een klomp en de tekst "Vast Pas' De originele winkelinventaris en het uithangbord zal over gaan naar de Stichting Historisch Museum Zuid-Kennemerland -22- FR 22 Hotel "de Weyman" staat op een historische plek waar eeuwen lang de befaamde herberg met stalhouderij de "Weiman" als pleisterplaats diende voor de Noord-Zuid route beschreven in het begin van de fietsroute. Het latere café-restaurant de Weyman brandde in december 1980 a f FR 23 Hoofdstraat 252 Vrijstaand herenhuis, in 1860 gebouwd in opdracht van de da mes Heshuysen. Deze familie bezat in die tijd ook de hofstede Schoonoord. Bij het huis behoorde een boerderij die niet meer bestaat. Het herenhuis is gebouwd in de toen geliefde stijl van een Zwitsers chalet, met geschoorde consoles en getande dakran den. Boven de begane grond een bel-étage met een balkon o ver de breedte van de voorgevel. Hoge omlijste vensters met houten zonneblinden en in de top twee rondvensters De raampartijen en andere onderdelen zijn waarschijnlijk af komstig van het toen gesloopte landhuis "Middelo" bij Driehuis. FR 24 Hoofdstraat 268 "Huize Schoonoord" Een oud huis, dat in 1794 vergroot en vermoedelijk verbouwd is. De toenmalige eigenaar was Hendrik Lits en het huis verkreeg de naam Litslust. In 1800 werd het huis verkocht en de naam veranderd in Schoon oord In de 19e eeuw was Schoonoord een kleine complete buitenplaats met moestuinen, broeikassen, een boomgaard, orangerie stallen koetshuis en een boerenwoning. Vóór 1900 is de bijbehorende grond verkaveld en verkocht waarna alleen het herenhuis met tuin resteerde. -23- Stationsweg Santpoort o£7ntpoort, dorpsstraat, Jfcte! Wijman

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 13