ia Het is een dubbelhuis met de lengtegevel evenwijdig aan de straat. De voorgevel is classicistisch ingedeeld met een omlijsting van de middenas die zich voortzet in de rijk gedetailleerde dakkapel. Aan de rechter-zijgevel van oudsher lage uitbouwen. De serre aan de linker-zij- gevel is uit 1912. Op het dak van het achterhuis staat een ijzeren klokkestoel met luidklok. In de volle breedte van het huis ervoor een verhoogde stoep met hardstenen palen die verbonden zijn door een opengewerkte ijzeren stang. De vensters werden in de 19e eeuw veranderd en voorzien van zonneblinden. Een 80 meter lang ijzeren hek met twee inrijpoorten is na verkaveling eind 19e eeuw om het resterende terrein geplaat st De schamppaal (kanonsloop) aan de Hoofdstraat moest het hek beschermen. FR 25 Hoofdstraat 270 18-eeuwse stal annex schuur die oorspronkelijk behoorde tot de blekerij Zorgvrij die van de 16e tot begin 19e eeuw ten Zuiden van de -nu- Johan van Beemlaan langs de Hoofdstraat lag. Vanaf 1836 werden de gronden opgesplitst, verkocht en toegevoegd aan verschillende hofsteden en landgoed Spaarn- berg Het naast de stal liggende blekershuis werd in 1838 ge sloopt. De stal werd daarna o.a. gebruikt als rust-en wis selplaats voor passanten en hun paarden. FR 26 De Johan van Beemlaan vormde oorspronkelijk de aansluiting van de Wüstelaan (Heereweq) op de Hoofdstraat. De laan komt, vanuit onze richting, uit op de Wüstelaan tegenover het in gangshek van het weggetje naar de molen "De Zandhaas". -24- FR 27 Burgemeester Enschedélaan 67 Dorpskerk van de Nederlands Hervormde gemeente, in 1917 ingewijd. Ontwerp van de architecten J.A. van Asdonk en J. Mulder uit Bloemendaal, in Romaans-archaïstische bouw stijl. (rechts) Het gebouw kwam in de plaats van het in 1916 afgebrande eerste kerkje uit 1844. (links) Dit was tot stand gekomen door initiatief van Jan van Brussel, molenaar van De Santhaes. Met instemming en medewerking van Mr. Hoeuftt, ambachtsheer van Velsen, opende hij een intekenlijst waarop Santpoortse nota belen, Van der Hoop (van Spaarnberg)J. Bondt (van Vlugthoven)Baron Van Tuijll van Serooskerken JhrJ.P.A. van Wickevoort Crommelin (o.a. Boschbeek) en J.A. van Hal (van Duinenberg) voor belangrijke be- draqen intekenden, waaruit met materiaal van de te Lisse afgebroken R.K.kerk de bouw van de kerk in 1844 kon wor den bekostigd. Op 1 december van hetzelfde jaar vond de inwijding plaats. FR 28 Burgemeester Enschedélaan 36 Pastorie van de Nederlands Hervormde Gemeente behorende bij de dorpskerk Burgemeester Enschedélaan 67. (Zie boven). In 1916 volgens ontwerp van dezelfde architecten gebouwd ter vervanging van de oude pastorie aan de Hoofdstraat De classicistische ingangspartij en gevelindeling geven het huis een statig 19-eeuws aanzien. Aan de achterkant een zuilengalerij. -25-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 14