FR 29 Burgemeester Enschedélaan nr. 32 Villa "Bosch en Duin" werd in 1902 gebouwd door architect J. Bruin. De opdrachtgever, C.C. Kuiper, was de voormalige koetsier van het echtpaar Wüste-von Gotsch van landgoed Spaarnberg. Hij kreeg zijn pensioen in kapitaal uitgekeerd. Het pand fungeerde geruime tijd als pension. De gevel is sober ingedeeld. Het platte dak heeft een karak teristieke gekanteelde dakrand en arkelachtige bekroningen op de hoeken. De villa heeft aan de achterzijde een merkwaar dige aansluiting op een koetshuis met zadeldak en geschulpte dakranden. De villa en koetshuis zijn bepleisterd. In 1983 dreigde de verwaarloosde villa gesloopt te worden om plaats te maken voor een appartementengebouw. Het werd tijdig gekocht door een inwoner van Santpoort, die het pand daarna grondig res taureerde FR 30 Huize "Shamrock", Middenduinerweg 10 Vrijstaande villa met forse bijbehorende tuin, die oorspron kelijk geometrisch was ingericht. Gaaf voorbeeld van late Engelse landhuisstijl, die in Neder land vanaf 1870 tot de eerste Wereldoorlog populair was. De villa is in 1903 gebouwd voor de koopman C. de Vries. Het fraaie ijzeren tuinhek heeft palmetmotieven. -26- FR 31 Villa "Terras", Middenduinerweg 8 Een kleine symmetrische villa, in 1884 gebouwd in opdracht van de familie Van Wickevoort Crommelin, grootgrondbezit ters in Santpoort, en in erfpacht gegeven aan ds F.W.N.Hu- genholz De ruime geaccidenteerde tuin is een restant van het bin- nenduingebied De villa heeft een karakteristieke hoofdvorm met drie ge vels onder een zadeldak met geschulpte houten daklijsten en in de geveltoppen een houten sierstuk met gestileerde levensboom. De geveltoppen hebben makelaars en het dak is bedekt met zwarte en rode pannen in een decoratief patroon. Sinds 1946 is de villa bewoond door de familie Maarschalk. Het huis was oorspronkelijk niet wit gesausd. FR 32 Brandweerhuisje, Kerkweg 2 <afb. zie volgende bladzijde) Klein 19e eeuws brandweerhuisje, gebouwd als vervanger van een spuithuisje uit 1762. Geveltoppen met overstek en versierd met gesneden houtwerk. -27-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 15