FR 34 FR 32 Brandweerhuisje, Kerkweg 2 "Het Mosterdzaadje" Kerkweg 29 -28- 33 De Kerkweg en Kerkpad De Kerkweg loopt vrijwel geheel op het tracé van het eeuwen oude voetpad naar Driehuis, dat vermoedelijk pas omstreeks 1840, toen het oude schuilkerkje daar werd verbouwd en ver groot eerst in de volksmond, later officieel, Kerkpad is gaan heten, toen Rooms Katholieke kerkgangers en scholieren catechisanten uit Santpoort er voor hun gang naar Driehuis gebruik van gingen maken. Santpoort kreeg pas in 1934 zijn eigen R.K. kerk en pastoor. Hervormden in Santpoort hadden al sinds 1844 hun eigen kerk aan het schoolplein, aan de te genwoordige Burgemeester Enschedélaan met pastorie aan de Hoofdstraat, tegenover de huidige Terrasweg. Het oude voetpad liep oorspronkelijk van een punt aan de Bre- deroodse weg (nu Middenduinerweg) naar de oude Hagelingerweg tegenover het voormalige seminarie Hageveld. Het gedeelte Middenduinerweg-J.TCremerlaan heet nu Kerkweg; tussen de Cremerlaan en de Santpoortse Dreef is het pad door de stedelijke bebouwing in de jaren '50-'60 vervallen, maar ten Noorden daarvan is het oorspronkelijke tracé als Kerkpad bewaard gebleven tot aan de ingang van het sportcomplex Groeneveen. Het voetpad kruiste destijds de (zandweg) Kruidbergerweg en liep dwars door de brede beboste tot het landgoed Duin en Kruidberg behorende landstrook ter weerszijden van de toen malige rechte oprijlaan van dit landgoed naar en door de wei landen langs de ruïne van het Huis te Velsen naar de Hagelin gerweg Het Kerkpad was in de tweede helft van de 19e eeuw nog omge ven door groenten-en aardbei-velden afgewisseld door bollen velden. In de tweede helft van de 19e eeuw kwam geleidelijk de klein schalige bebouwing tot stand met veel kleine, vooral landar beidershuisjes zie MrH.J.Scholtens uit "Het verleden van Midden Kennemer land", blz.185-187. 34 "Het Mosterdzaadje" Kerkweg 29 <afb. zie vorige bladzijde) Dit was een in 1887 gebouwd kerkje "El Theto"(Uw Konink rijk"), in opdracht van de afgescheiden rechtzinnigen van de Nederlands Hervormde Kerk, de Evangelisatie vereniging "Het Mosterdzaadje". Tot 1937 in gebruik als kerk, daarna als timmermanswerk plaats van de trappenfabriek "Santpoort". In 1983, in zeer vervallen staat, gekocht door het echt paar Pim en Paula Reiding-Blom dat het -na een grondige opknapbeurt- bestemde tot een cultureel trefpunt. In de loop der jaren is het een landelijk bekend en druk bezocht centrum geworden met een gevarieerd programma van muziek, lezingen en tentoonstellingen. Alle hulde voor dit echtpaar! -29-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 16