v appel-en bladmotieven, en werd ontworpen door de Santpoort- se smid D.E.L. van den Arend. De begraafplaats ligt ruim één meter hoger dan de open om liggende gronden, als gevolg van afgraving in de 19e eeuw in verband met de bollencultuur Op de Biezen zijn enkele voor Velsen historisch belangrijke figuren begraven, zoals, E. Laurillard, Hervormd predikant in Santpoort (1854-'57)in Amsterdam overleden in 1908. Hij was bekend als schrijver en dichter. Ook enkele belangwekkende buitenplaats-eigenaren hebben daar hun-meestal mooie-gravenzoals G.L.J. van der Hucht 1812-'74, eerste eigenaar van Duin en Kruidberg; J.R. Wüste (+1916) en zijn echtgenote Olga E.A.E. barones se von Gotsch (jfl924) van landgoed Spaarnberg. Leden van de bekende geslachten van de Poll, Enschedé, Boer lage liggen er begraven evenals zeer vele bekende Santpoort se families, zoals van Wort, Boekei, van Donselaar, Böhme Ouwerkerkde Vries, Schneiders. Een aparte studie hiertoe zou op zijn plaats zijn. "De Biezen" wordt nog steeds gebruikt voor aanvulling van de bestaande familiegraven. -32- i;i;i!ii!i!iiii

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 18