FR 39 Spoorweg-woning Kenneinergaardeweg 1-3 Een dubbele spoorweg-woning uit het laatst van de 19e eeuw, zoals die toen overal dicht langs de spoorwegen werden ge bouwd voor het personeel. In Velsen staan er vijf, waarvan in Santpoort drie. De typische"spoorweg-architeetuur"wordt gekenmerkt door ke- perbogen in de gevels, raamnissen met rondbogen, en gietij zeren muurankers in rozetvorm. Door de ter plaatse verplaatste spoorbaan ligt de voormali ge personeels-woning nu veel verder van de rails af. Op de vrij gekomen grond van de vroegere spoorbaan ligt nu een fraai fietspad. FR 40 Boerderij "Kruidberg", Duin en Kruidbergerweg 59 Het achtergelegen witgepleisterde woonhuis is een restant van de 17e eeuwse buitenplaats "De Cruytbergh", die tussen 1642 en 1677 gebouwd is op de plaats van een oudere hofste de Van 1682-1723 was de toen riante buitenplaats eigendom van Willem 111, prins van Oranje en koning van Engeland, waar door de naam "Prinsenbos" is ontstaan. Volgens de overleve ring zou Wllem 111 in de achterkamer veelvuldig in het ge heim hebben vergaderd. Hij zou zich daartoe, na de over tocht uit Engeland, menigmaal per sloep hebben laten afzet ten op het naburig strand. Na de dood van Willem 111 is de buitenplaats vervallen en vrijwel ondergestoven. In 1845 is de Kruidberg bij het land goed Duin en Berg gevoegd. Het restant-woonhuis heeft een kroonlijst onder een vrij ste le kap. De begane grond heeft hoge vensters met luiken, op de verdieping korte vensters. FR 41 Stalgebouwen Duin en Kruidbergerweg 5 2 t/m 58 Bij de tegenwoordige ingang naar het landgoed ligt het voor malig stalgebouw (1899) met een in aangepaste stijl, aange bouwd machinegebouw, dat het landhuis van electriciteit voor zag. Het stalgebouw heeft verschillende puntgevels en bouw elementen in neo-renaissance stijl. Het is tegenwoordig opge splitst in appartementen. FR 42 Huize Duin en Kruidberg, Duin en Kruidbergerweg 60 Ontworpen door J.J.M.A. en J. van Nieuwkerken in een over dadige neo-renaissance-stij1Het is gebouwd in 1907-1909. Het interieur is rijk gedecoreerd in verschillende stijlen. L. Springer, landschaps-architectheeft de tuinen ontworpen en de parkaanleg gereorganiseerd. In 1961 kocht de A.B.N. het huis met de bijgebouwen en de omliggende gronden. Het werd een vakantie-oord voor het per soneel en congres-gebouw. Het grootste deel van het landgoed kwam in 1975 in handen van de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. -34- Duin en Kruidberg vöör 1907 SANTPOORT. Duin en Kruidberg na 1909 -35- Huize „Duin- en Kruidberj

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 19