FR 43 Voormalige portierswoning, Duin en Kruidbergerweg 47, waar tegenover vroeger de hoofdingang tot het landgoed Duin en Kruidberg lag. Vanaf de portierswoning loopt een laan die vroeger bij de privé halte Duin en Kruidberg over de spoor lijn recht doorliep en via de Cremerlaan uitkwam op de Ha- gelingerweg FR 44 Kennemergaarde, Duin en Kruidbergerweg 51 t/m 73 Aan de oude toegangslaan (van Duin en Kruidberg)ligt het landhuis Kennemergaarde, gebouwd in 1912 op het grondge bied van Duin en Kruidberg voor een zoon van Cremer. Architecten waren de gebroeders J.J..M.A. en J. van Nieuw- kerken, die eveneens het huis Duin en Kruidberg ontwierpen. Hollandse neo-renaissancestij1sober gebouw met storende aanbouw. Tegenwoordig opgesplitst in appartementen. -36- FR 45 Voormalige chauffeurswoning, Duin en Kruidbergerweg 74, gebouwd in 1910 door architect G. Meppelink. Een a-sym metrische gevel onder een samengesteld dak met besneden gootklossen FR 46 Voormalige pachtboerderij van het landgoed Duin en Kruid berg, Duin en Kruidbergerweg 89-91 Gevelsteen met "Marnix Cremer, 31 juli 1896". Decoratieve elementen: gevelbanden bij het woonhuis, pa troon van rode en zwarte pannen op de daken van woonhuis en stallen en sierpanden in de geveltoppen. Sinds 1986 heeft de oude houten schuur een horeca-bestemming "Middenduin", Middenduinerweg 83-85-85a-89-89a -37-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 20