In de strijd tegen de Kabeljauwen (Hoekse en Kabeljauwse twisten, 14e en 15e eeuw) werd het slot in het midden van de 14e eeuw zwaar beschadigd. Na een volledig herstel werd het begin 15e eeuw ver woest, waarna de heren van Brederode het kasteel Baten- stein in Vianen als stamslot verkozen. Na een gedeeltelijk herstel van het noordelijk deel in 1464 werd het kasteel nog een aantal jaren bewoond door de weduwe van Reinout van Brederode; Yolande de Lalaing totdat in 1491 Brederode werd geplunderd en verwoest door het Kaas-en Broodvolk (opstandige boeren en burgers in West Friesland en Kennemerlandtegen de drukkende over heersing van de Bourgondiërs) Daarna verviel het slot tot een ruïne, werd overstoven bij zandstormen en verviel steeds verder. Tussen 1861 en 1902 werd de ruïne ontgraven, geconserveerd en gedeeltelijk gerestaureerd door P.J.H. Cuypersin sa menwerking met V.E.L. de Stuers. De ruïne is nu eigendom van het rijk. -40- 49 Boerderij "Sinneveld", Bloemendaalsestraatweg 4-6-8. "Sinneveld" was in oorsprong een blekerij en hofstede uit de 16e eeuw, die in de loop der eeuwen vele malen verbouwd en vergroot werd, zonder de specifieke langgerekte vorm te verliezen, die kenmerkend is voor de oude boerderijen ten Zuiden van het IJ en het vroegere Wijkermeer, nu ten Zui den van het Noordzeekanaal. In 1905 is aan de straatzijde een villa tegen de boerderij aangebouwd De langgerekte boerderij-met woning-en bedrijfsgedeelte- ligt onder een zadeldak met twee dwarskappen. Aansluitend aan de witte villa ligt het oudste, waarschijnlijk 17e eeuwse, deel met woning. Het gedeelte daarachter met de twee dwarskappen dateert uit de 18e-en 19e eeuw en bevat de bedrijfsruimten. Aan weerszijden staat een houten schuur met kapberg. De naam Sinneveld is waarschijnlijk afkomstig van het dorp je Sinneveld in Vlaanderen. Omstreeks 1580 vluchtten vele doopsgezinde en calvinistische Vlamingen en Brabanders naar Noord-Nederland. Het waren voornamelijk linnenwevers, ble kers en kooplieden, die zich toen in en om Haarlem vestig den, waardoor de linnen-industrie een extra impuls kreeg. -41-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 22