Omstreeks 1636 werd Sinneveld bewoond door Johan van de ea rner, bewindhebber van de West-Indische Compagnie, en burge meester van Haarlem. In 177 6 kocht-opnieuw-een Haarlemse burgemeester, Mr J.van Valkenburg de "vermakelijk gelegen kapitale boerenwoning "Sinneveld" met erf, werf, plein, grote tuin en acht stukken wel toegemaakt wey-en hooyland, groot 22 morgen, 544 roeden, staande en gelegen in de Lekbuurt aan de Jan Gijzenvaart on der de bannen van Velsen en Schoten"Zo kondigt de Oprechte Haarlemsche Courant de verkoping aan, die op 25 September om 16.00 uur, zal plaatsvinden in de herberg de Prins in (Oud) Velsen. De "wey en hooylanden" reikten toen tot aan de Delft en doen dat momenteel-doorsneden door de spoorbaan-nog steeds. In 1835 werd Sinneveld gekocht door de familie Teding van Berkhout, die reeds zeer veel grond in de wijde omgeving bezat In 1953 werd de boerderij verkocht aan de laatste pachter, de Santpoortse veehouder en landbouwer, Johannes Bernardus Sintenie. Zijn jongste zoon, J.J. Sintenie heeft met zijn vrouw het bedrijf voortgezet, voornamelijk als fokkerij en kaasmakeri j In de tijd vóórdat de villa aangebouwd was, werd het oude vóórhuis als woonhuis verhuurd aan particulieren. Het werd in 1889 betrokken door de pas gehuwde kunstschil der Anthon van Rappard en zijn vrouw Henriëtte Camp de Camps Anthon Gerard Alexander, ridder van Rappard, 1858-'92, werd beroemd door zijn tekeningen en schilderijen over het fa brieksleven. Hij was van 1880 t/m 1885 bevriend geweest met Vincent van Gogh (60 brieven aan van Rappard) Een andere vriend van hem was de bekende illustrator en kunstschilder L.W.R. Wenckebach (zie elders in deze fiets route) 50 Bloemendaalsestraatweg 9-11-13 Een serie van drie -oorspronkelijk vier- identieke kleine vrijstaande villa's, die in opdracht van de kleerbleker J. Klauwers in 1897 werden gebouwd door de bekende Sant poortse aannemer Rings, op gronden die door verkaveling van blekerijen waren vrijgekomen. Waarschijnlijk bedoeld als zomerhuizen in huur voor z.g. gefortuneerde Amster dammers De huizen lagen eertijds aan de Jan Gijzenvaart en waren vanaf de weg bereikbaar via sierlijke houten loop-brugge tjes. De vaart, bijgenaamd de "stinkerd", werd in 1927 gedempt en omgevormd tot parallelweg. De kleine villa's worden gekenmerkt door de combinatie van platte en schuine daken, door balustraden (gesloopt)en door decoratief metselwerk (later wit gesausd) -42- De bekende illustrator en kunstschilder L.W.R. Wenckebach bewoonde met zijn gezin van 1898 tot zijn dood in 1937 het huis nr.13. Hij tekende, lithograveerdeetste, aquarelleerde en schil derde stads-en rivier-gezichten en landschappen. Deze veel zijdige en actieve kunstenaar was als illustrator verbonden aan de Amsterdamse courant "Het nieuws van de dag". Hij maakte daarvoor een reeks uitvoerige pentekeningen van Amsterdam, die in 1907 werden uitgegeven en later vaak her drukt Hij had een heldere, naturalistische teken-en schildertrant die zich kenmerkt in zijn tekeningen en aquarellen vanaf 1906 voor de Verkade-albums. Bloemendaalsestraatweg 9-11-13 rond 1910 met de nog niet gedempte Jan Gijzenvaart De werkbesprekingen hierover met Jac.P. Thijsse vonden plaats in het atelier achter het huis. Hij had veel contacten en vrienden, waaronder Anthon van Rappard Zijn broer, H.J.E. Wenckebach (1861-1924), was de initia tiefnemer tot de bouw van de Koninklijke Nederlandsche Hoogovens en Staalfabrieken. Het oorspronkelijke huis nr.15, links naast de ingang van de wasserij Hoek en Vaart (een voormalige blekerij) werd in 1986,door de eigenaar van deze wasserij, opgekocht en in 1987 illegaal gesloopt, ondanks de hevige protesten van de omwonenden, in samenwerking met de Stichting Santpoort. Het nieuwe huis is in omvang, hoofdverhouding en stijl niet onverdienstelijk aangepast. -43-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 23