-2- We rijden de Kerkweg uit en slaan aan het einde rechtsaf de J.T.Cre- merlaan (35) in. Aan het einde van de Cremerlaan steken we de Hage- lingerweg over en gaan -linksaf- richting Driehuis. Direct na de krui sing met de Santpoortse Dreef slaan we rechtsaf de Kwekerslaan (36) in. Verderop aan de Kwekerslaan is de ingang van de oude landelijke be graafplaats "De Biezen"(38)waar we even kunnen rondkijken. We vervolgen onze tocht linksaf over de Biezenweg (37)stappen even af, steken de Hagelingerweg -schuin naar rechts- over en lopen het "dubbele hek" door en fietsen vervolgens langs de pas aangelegde sport complexen. We volgen daarna het oude Kerkpad en slaan bij de Sant poortse Dreef rechtsaf. We rijden tot N.S.-station Santpoort-Noord, slaan rechtsaf en gaan vóór het station langs de overweg over; gaan dan vlak achter het baan wachtershuisje (39) rechtsaf langs de manege, vanwaar we het fietspad langs de spoorbaan nemen. Aan het einde van het fietspad gaan we linksaf de Duin en Kruidberger- weg op. Het huis-gedeelte met de rood-wit geruite luiken achter aan het boerenbedrijf (40),links in het weiland, dateert uit de 17e eeuw. De Duin en Kruidbergerweg volgend zien we aan de rechterkant eerst de stalgebouwen (41) en tussen de bomen door, althans in de winter en het vroege voorjaar, het in 1909 gebouwde kasteelachtige huis "Duin en Kruidberg"(42) Recht tegenover dit huis zien we aan onze linkerkant, aan de vroegere verbindingsweg van "Duin en Kruidberg" naar de Hagelingerweg, de voor malige portierswoning (43) daar achter huize "Kennemergaarde"(44) Bij de driesprong houden we rechtsaan en hebben dan rechts weer uit zicht op huize "Duin en Kruidberg". Bij de voormalige chauffeurswoning (45) zien we aan de overzijde de voormalige pachtboerderij (46) Bij de eerstvolgende driesprong hebben we een mooi gezicht op het boerderijen-complex "Middenduin"(47) Rechtsaf via de Velserenderlaan komen we rechts langs natuurbad Velser- end en links de Ruïne van Brederode (48) De Brederoodseweg slaan we rechts in. Rechts de terreinen en gebouwen van het Provinciaal Ziekenhuis, met o.a. het kerkje. Hier gaan we linksaf de van Ewijckweg in en komen op een vijfsprong. Recht vooruit de Duinlustparkweg in (de tweede van links)Bij de eer ste zijweg rechts zijn er twee mogelijkheden: de klimmers gaan de Johan Verhulstweg in, omhoog, en dalen aan de andere kant af; de minder getrainden blijven de Duinlustparkweg volgen en gaan rechts de Alberdink Thijmlaan in, die direct weer verlaten wordt door via de Schaepmanlaan weer bij de klimmers op de Johan Verhulstweg te komen. Gezamenlijk gaan we weer verder, om de tennisbanen heen, de Kluyskens- laan in. We stoppen even aan het einde van de Kluyskenslaan en zien dan aan de overkant boerderij "Sinneveld"(49) We stappen weer op en fietsen linksaf over de ventweg van de Bloemen— daalsestraatweg langs het huis van Wenckebach (50) en gaan bij het kruis punt links met de weg mee. Links aan dit smalle stukje straat staan nog wat oude panden. t We volgen de bocht van de weg naar rechts rijden dan links de Duinlust parkweg op en slaan de, wat hoger rechts op deze weg uitkomende, Vinken— baan (51) in, met daaraan verschillende belangwekkende villa's en hui zen (52) (53) We rijden de bochtige Vinkenbaan uit, slaan rechtsaf en komen bij N.S.- station Santpoort-Zuid, het begin van onze fietstocht. Wij hopen, dat U bij het rijden van deze fietstocht evenveel heeft ge noten als wij bij het samenstellen. A

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 29