Stichtingsbestuur voorzitter vice-voorzitter secretaresse penningmeester algemeen bestuur Mr.L.F.de Groot tel. L. Deinum tel. H.M.Molenaar-Westerman tel. Ing.J.G. Teunissen tel. Ing.H. Kruger tel. vacature (023)-260658 (023)-385069 (023)-380326 (023)-375836 (023)-376719 Secretariaat Postgiro Adviseur Fotos Omslagfoto Lay-out Lithos Druk Afwerking Oplage corresp. postbus 21, 2080 AA Santpoort-Zuid 36 06 774 P. Jongens blz.37 Rijksdienst voor de Monumentenzorg blz.41-46 Gemeente-archief Velsen Station Santpoort-Zuid(rond 1910). Start van onze fietsroute H. Kruger Gravura b.v. Den Haag Hega Den Haag Van Beek Den Haag 600 exemplaren Stichting Santpoort 1990 -Inhouds-opgave- bladzijde Inleiding tot en handleiding voor een "culturele" fietstocht in Santpoort. 4 Fietsroute FR 1 t/m FR 53 FR 1. W.de Zwijgerlaan 59-61-Station Santpoort Zuid 6 FR 2. De Wüstelaanoorspronkelijk een "Heer(e)weg" 7 FR 3. Vijf grenspalen aan en nabij de Wüstelaan 7 FR 4. Wüstelaan nr.3? wijkgebouw van "Het Witte Kruis" 10 FR 5. Wüstelaan nr.11; woning voor eerste wijkagent in Santpoort 10 FR 6. Wüstelaan nr.32; woning 11 FR 7. Wüstelaan nr.36; privé ziekenhuis voor on-en min-vermogenden H FR 8. Wüstelaan nr.41; huis van tuinbaas van Spaarnberg 12 FR 9. Wüstelaan bij nr.76; hekpijler met half toegangs hek naar voormalige linnenblekerij Bleek eh Hoven 12 FR 10. Wüstelaan nr.78; landgoed Spaarnberg. Beknopte geschiedenis van ontstaan, bloei en verval 13 FR 11. Wüstelaan nr.76; toegangshek Spaarnberg 15 FR 12. Wüstelaan nr.59; villa"Spaarnheuvel" 15 FR 13. Wüstelaan nr.78; voormalig koetshuis, met daar tegenover het "Beukenlaantje" 16 FR 14. Wüstelaan nr.73-75; chalet Spaarnberg 17 FR 15. Wüstelaan nr.79 en 77; ex-bewaarschool en woning directrice 17 FR 16. Wüstelaan nr.90b; Beth-el 18 FR 17. Wüstelaan nr.90; villa "Sant-vliet 19 FR 18. Wüstelaan nr.81; "Boschbeek", boswachters woning met schuren 20 -1-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 2