Inleiding tot en handleiding voor een "culturele" fietstocht in Santpoort. Santpoort hééft het! De beide dorpskernen Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid en hun landelijke omgeving bezitten nog tal van historisch, cultuur historisch en landschappelijk waardevolle elementen. Santpoort hééft het nog maar hóudt Santpoort het ook? In de loop der jaren, vooral na 1945, is gebleken, dat de instandhouding van het erfgoed aan architectuur en landschap geen vanzelfsprekendheid is. In 1976 is daarom de Stichting Santpoort opgericht die zich ten doel stelt de aanvallen op het culturele erfgoed, het dorpskarakter en het leefmilieu van Santpoort verder tegen te gaan. In deze fietsroute laat de Stichting Santpoort gedeeltelijk zien wat Santpoort nog allemaal te bieden heeft. De tocht toont ook, hier en daar, wat dreigde te verdwijnen, maar door inspanningen van onze stichting behouden bleef. In deze uitgave van "De Zandpoort" geven wij een histori sche beschrijving van interessante gebouwen, objecten en wegen waar U bij het volgen van deze landschappelijke en culturele fietsroute langs rijdt. De beschrijvingen zijn genummerd FR 1 t/m FR 53. (FR afkorting van fietsroute) Omdat het lastig voor U zal zijn om bij elk van de beschre ven objecten af te stappen om de vaak uitgebreide beschrij ving te lezen, hebben we een korte routebeschrijving en een routekaart als losse bijlagen bij deze "De Zandpoort" ge voegd Op de kaart is de route van de fietstocht aangegeven. De cijfers daarop geven in volgorde de plaatsen aan waar de beschreven objecten, gebouwen of wegen gesitueerd zijn. Deze volgcijfers corresponderen met de cijfers die U in de korte routebeschrijving en in de uitgebreide beschrijving vindt. U kunt thuis op Uw gemak de uitgebreide historische beschrij ving doorlezen, daarna de fietsroute aan de hand van de korte beschrijving volgen en eventueel later de beschrijving van de voor U opvallende of belangrijke objecten nog eens rustig na lezen Indien U niet in staat bent te fietsen, kunt U de route gedeel telijk per auto, te voet of "in gedachten" volgen! -4- I Wij verwachten met deze uitgave een bijdrage te leveren aan verdieping van de belanstelling voor het historisch, cultuur-historisch en landschappelijk erfgoed dat ons nu nog rest. Belangstelling die, naar wij hopen, zal resulteren in de groei van ons deelnemers-aantal. Bij het samenstellen van deze historische beschrijvingen hebben wij, buiten ons eigen archief, van verschillende bronnen gebruik kunnen maken. Wij zijn vooral dankbaar voor het mogen gebruiken van de gegevens uit het inventarisatie-boek "Santpoort", dat door de monumenten-commissie van Velsen is samengesteld. Aan deze fietsroute-uitgave werkten mee; Mr. Frans de Groot - samenstelling van de fietsroute Line Deinum - historische beschrijvingen Hans Kruger - korte beschrijving en lay-out Riky Molenaar-Westerman - uittypen van de tekst Lies Kruger - tekst-bijdrage -5-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 4