nr.l de z.g. Duivelssteen. Deze staat aan de Wüstelaan bij de spoorwegovergang. Het is een 16e eeuwse stoepsteen, in de 17e of 18e eeuw geplaatst bij de brug over de Jan Gijzenvaart. Eind 18e eeuw hergebruikt als grenspaal van de blekerij "Bleek en Hoven" aan de Wüstelaan. Daartoe aan de achterkant gemerkt met de uitgehouwen let ters B E H, en verplaatst naar de hoek Duin-of Duivelsweg naar Bloemendaal. In 1850 in verband met de aanleg van de spoorbaan, verplaatst naar de huidige standplaats. De voorkant is versierd met Renaissance-motieven. Onderaan een masker met opengesperde muil en een geknoopte hoofddoek met afhangende slippen. Bovenaan een herme (manlijke tors met kop van mens of dier) met oren als van een hert. Deze motieven èn de standplaats aan de Duivelsweg inspireer den tot de bijnaam "Duivelssteen" nr.2 bij Wüstelaan nr.68: nr3 in Burgemeester Rijkenspark op de heuvel achter de vijver. Dit zijn twee gelijkvormige 16e eeuwse stoepstenen, die na 1756 zijn hergebruikt als grenspalen tussen de blekerijen "Bleek en Hoven" en "Spaar en Berg" aan de Wüstelaan. Een beschrijving van deze grenspalen volgt hieronder: Bovenaan, in het halfronde veld, een ontluikende bloemknop. Daaronder een plastisch uitgebeelde vrouwenfiguur, waar van de armen en de ineengestrengelde benen eindigen in een spiraal Onderaan een mascaron-groteske kop van mens en/of dier, die op de paal bij Wüstelaan 68 niet te zien is doordat de paal te diep in de grond staat. De koppen van de vrouwenfiguren zijn beide afgeslagen, e venals de bloemknop van steen nr.3. Op beide stenen zijn aan de voorzijde de letters B E H, en op de achterkant de letters S E B uitgehouwen. nr.4 Wüstelaan, hoek Velserhooftlaannaast inrit "De Santhaes nr5 Burgemeester Enschedélaantegen de N.H.kerk aan. De nummers 4 en 5 zijn twee gelijkvormige 17e eeuwse stoepstenen, die in de 18e eeuw hergebruikt zijn als grens palen van het Hoogheemraadschap "Hondsbossche en Duinen tot Petten" Versierd met renaissence motieven. Bovenaan de letters H B M (Honds Bossche Maat) Nr.4 heeft aan de achterkant de letters C M (Cornelis Male- fijt)eigenaar van de nabijgelegen blekerij Zorgvrij aan de Wüstelaan/Hoofdstraat Voor afbeeldingen van de grenspalen zie volgende bladzijde. -8- nr 3-1 Duivelssteen nr 3-3 in Burg.Rij kenspark nr 3-4 bij de Santhaes nr 3-5 bij N-H Kerk -9~

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 6