Wüstelaan bij nr 76 Bleek en Hoven hekpij Ier Voor beschrijving zie volgende bladzijde FR 8 Wüstelaan 41 Een voormalige tuinbaaswoning, oorspronkelijk behorend bij de moestuinen van de buitenplaats Spaarnberg. Het vrijstaande huis is in de tweede helft van de 19e eeuw gebouwd. In 1964 is er onder begeleiding van de Santpoortse architect W. Hoosemans aan de rechterzijde een in stijl aan gepast gedeelte aangebouwd. Het huis heeft een kruisvormige plattegrond. In de toppen van het zadeldak in overstek besneden houten versieringen met een makelaar. Links in de voorgevel een uitgemetselde karakteris tieke balkonpartij. Met de uitbreiding in 1964 zijn de oorspron kelijk getoogde vensters aan de bovenzijde rechtgetrokken en voorzien van een moderne roedeverdeling. De gevels waren voorzien van horizontale banden maar zijn in later tijd gesausd. FR 9 -12- FR 9 Wüstelaan bij nr. 76 Bleek en Hoven hekpijler met half toegangshek, aan oude toegangsweg naar de voormalige linnenblekerij "Bleek en Hoven". Van de 16e tot de 19e eeuw lagen ten oosten van de Wüste laan o.a. de linnenblekerijen Bleek en Hoven en Spaar en Berg Dit gebied ligt op de overgang van de strandwa1-duinen naar de lage strandvlakte, de z.g. Venen. Uit de Molenduinen, waarvan nog restanten langs de Westkant van de Wüstelaan in het Burgemeester Rijkenspark te zien zijn, stroomden vele beekjes met kalkarm kristalhelder wa ter naar de lage venen. De binnenduinrand was ideaal voor blekerijen door de com binatie van helder water, droogbergen, zonligging en ver- voersmogelijkheid langs de weg. Met de teruggang van de bleekindustrie in de 18e en 19e eeuw werden de blekerijen opgeheven en opgekocht voor bui tenplaatsen zoals Spaarnberg. FR 10 Het landgoed Spaarnberg heeft een nogal bewogen geschie denis, althans in de jaren na de tweede wereldoorlog. Hier volgt een beknopt overzicht In 1818 kocht de Amsterdamse bankier Adriaan van der Hoop de gronden van de voormalige linnenblekerij Spaar en Berg. Hij liet het bleekgebouw tot woning verbouwen en begon met de kweek van exotische gewassen, waarvoor hij "centraal verwarmde" kassen liet bouwen. Een uitvoerige beschrijving daarvan werd door de Amsterdamse professor W.H. de Vrieze in zijn Hortus Spaarnbergensis in 1839 gepubliceerd. Van 1835 tot 1839 liet van der Hoop de bekende J.D.Zocher jr eerst het chalet of Zwitsers huis in de"overplaats"bouwen en vervolgens een nieuw groot huis met aangebouwde oranjerie -13- wustelaah-41 Huizo „Spaarnberg." SANTPOORT.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1990 | | pagina 8