Stichting Santpoort VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN OVER DE JAREN 1990 EN 1991 EN FINANCIEEL OVERZICHT VAN 1989 EN 1990 INHOUD 1. Inleiding blz. 2 2. Toelichting op de inhoud van de nieuwe blz. 3 "De Zandpoort" 3. Bestuursmedelingen bestuurssamenstelling blz. 4 4. Financiëel overzicht van de jaren 1989/'90 blz. 5 5. Bestemmingsplan Agrarisch Gebied Zuid blz. 7 6. Landgoed Spaarnberg blz. 12 7. Overige activiteiten a. appartementencomplex Hoofdstraat blz. 15 b. nieuwbouw, 7 villa's Dinkgrevelaan blz. 15 c. villa Najade, Duinweg blz. 16 d. verkeersproblemen Santpoort-Noord blz. 17 1 Opgericht 2 maart 1976 Postbus 21, Santpoort-Zuid Giro 3606774, verder rekeningen bij alle banken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1991 | | pagina 2