Stichting Santpoort VERSLAG VAN DE WERKZAAMHEDEN OVER 1992 TOT EN MET JUNI 1993 HET FINANCIEEL OVERZICHT OVER DE JAREN 1991 EN 1992 INHOUD 1. Inleiding 2. Bestuursmededelingen en bestuurssamenstelling 3. Financieel overzicht over de jaren 1991 en 1992 4structuurvisie Velsen en de nota Verkeer en Vervoer 5. Overige activiteiten a b c d e f g h Verkeersproblemen Santpoort-Noord Bestemmingsplan Santpoort-Zuid Uitblijven nieuwe bestemmingsplannen Het koetshuis Villa Najade Vlugthovengebied Historische Kring Velsen Historisch Museum Zuid-Kenneraerland 1 Opgericht 2 maart 1976 Postbus 21. Santpoort-Zuid Giro 3606774

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1993 | | pagina 2