Bestuurssamenstelli na Voorzitter Vacature Penningmeester Tel373256 Secretaris Tel380326 H. Kerssens RA Burgemeester Enschedélaan 42 R. Molenaar Algemeen bestuur Ing.H. Kruger Tel376719 Algemeen bestuur L. Deinum Tel385069 Algemeen bestuur Tel380264 Medewerker Tel383002 Medewerker Tel376656 Medewerker Tel381042 Medewerker Tel377378 Medewerker Tel378859 P. Lokhorst J. Gouda Broekbergerlaan 20 Wüstelaan 97 Stuyvesantstraat 15 Molenveltlaan 13 J.M.v.Nassaulaan 24 M. v.d. Heuvel Laurillardlaan 5 J. van Stipriaan Terrasweg 76 Mr. L. Kramer Drs. W. Post Roos en Beeklaan 103 Hoofdstraat 129 3 STICHTING SANTPOORT FINANCIEEL OVERZICHT 1991 - 1992 Inkomsten Jaarlijkse bijdragen leden Rente ITi taaven Verkrijgen informatie Aanslagen bij andere verenigingen Vergaderkosten Publiciteitskosten Drukwerk, kopieën e.d. Reiskosten Telefoon Porto - inningskosten Diversen Resultaat 1992 f 4.630 539 5.169 274 120 156 192 1307 54 65 615 215 2 998 2.171 1991 f 855 578 1.433 340 95 106 2 382 367 114 50 154 2 .920 6.528 5.095

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1993 | | pagina 4