3. Een weiland met een houtwal, een strook bos met hakhout en een halve weg (perceelnrs. 107-110, het betreft het halve deel van het Courland met bos en de halve Middellaan) 4. Een stuk bos met hakhout, bouw- en tuinlanden genaamd de Droogberg perceelnrs. 111, 112 en 114 (het betreft de voormalige droogberg van de blekerij 'Zorgvrij'). Mede door deze aankopen kreeg Adriaan het gehele Courland in zijn bezit maar ook het grootste deel van de oostelijk 'Molenduinen' langs de Straatweg naar Bloemendaal (nu Wüstelaan) Adriaan van der Hoop was schijnbaar nog niet tevreden over de omvang van zijn hofstede. Op 4 december 1845 ruilde hij stukken grond met Jan Pieter Adolf van Wickevoort Crommelin85. Jan Pieter Adolf was bezitter geworden van het nog resterende deel van de intussen opgeheven blekerij 'Zorgvrij'86. Het ging hierbij om de perceelnrs. 82, 83, 97 t/m. 106. Met deze grondruil werd de grens tussen het grondgebied van Spaarnberg en de rest van de voormalige blekerij 'Zorgvrij' recht getrokken (zie afbeelding 4) en kwam nu dwars over de voormalige bleekvelden van de blekerij 'Zorgvrij' te lopen. In 1846 liet Adriaan naar het ontwerp van Jan David Zocher jr. op de plaats van het voormalige Courland en de bleekvelden een hertenkamp aanleggen87. 4.2 De verfraaiing van de hofstede Van der Hoop liet intussen het oude blekersgebouw verbouwen tot herenhuis. Hij liet grote plantenkassen, bloemkassen en een ijskelder bouwen. In 1833 liet hij een stal overbrengen afkomstig van een hofstede die in bezit was van de familie Styrum.88 In dit nu sterk verbouwde koetshuis zit een gevelsteen waarop staat: 'Jan Styrum, geboren den Is" augustus 1788 heeft een eerste steen gelegd aan dit gebouw den 20"' maart 1796 te Haarlem'. In de tweede steen ernaast, die in opdracht van Adriaan werd aange bracht, staat: 'en is door A. van der Hoop in augustus 1833 herwaarts overgebracht' Ter completering van de hofstede liet Van der Hoop in 1834-1835 een oranjerie tegen het verbouwde blekersgebouw plaatsen. In 1839 vond een zeer grote ingreep plaats toen, naar het ontwerp van Jan David Zocher jr., een nieuw herenhuis werd gebouwd tegen de genoemde oranjerie, die door Adriaan het 'Conservatoire' genoemd werd. De eerste steen werd gelegd op 3 mei 1839. Het herenhuis is door Jan David ontworpen in de neo-classicistische stijl. Rond 1840 maakte P.J. Lutgers afbeeldingen van het herenhuis en het Zwitserse chalet op Spaarnberg. Op de afbeelding van het herenhuis is links de oranjerie afgebeeld.89 Ook de ontwerptekening van Jan David Zocher wordt in plattegrond deze oranjerie op deze plaats aangegeven, evenals op de kaart van 'Haarlems Schone Omstreken' van J.F. Nautz uit 1836. Echter op geen van de 36 85 GAV, OAS nrs. 88 en 90. 86 Joke van der Aar Siebe Rolle, p. 50. Zie afbeelding 4. 87 GAV, OAS nr. 116. 88 GAV, OAS nr.116. GAV, OAS. nr. 116. Moes, p. 5-11P.J. Lulgers, Gezigten in de omstreken van Haarlem 1817-1844, plaats en datum van verschijnen onbekend (in het vervolg: Lutgers). 68*8P^6J8A pueTjnoO Y

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 20