ondergebracht. In het zogenaamde conservatorium of overdekte kas, die met het huis verbonden was en met heet water werd verwarmd, bevond zich ook een verzameling uitheemse gewassen. De verzameling planten werd in 1839 beschreven door de Amsterdams hoogleraar W.H. de Vries onder de titel: 'Hortus SpaarnbergensisEnumeratio stirpium quas in villa Spaarn-berg. Tien jaar later volgt een 2e beschrijving van J.J.H.F.H.F. Merkus Doornik onder de titel: 'Hortus Spaarn-bergensis Plantarum quas in villa sus Spaarn-berg'. Het kweken van uitheemse planten, bloemen en vruchten was in deze tijd zeer in de mode. De exemplaren in de kassen van Spaarnberg werden alom geprezen en tussen 1820 en 1840 werd Adriaan dikwijls genoemd als prijswinnar op plantententoonsteilingenVerder beschikte Van der Hoop nog over een aanzienlijke verzameling kunst. Hij bracht een verzameling schilderij en van 17e eeuwse meesters en 19e eeuwse landschapschilders bijeen, die zich grotendeels bevond in zijn huis aan de Keizersgracht. In de collectie waren ook gezichten op Spaarnberg opgenomen, die onder andere gemaakt waren door P. Gabriël en Wouter Verschuur. Van de meest bijzondere exemplaren van zijn plantenverzameling liet Adriaan aquarellen maken, meestal door de Haarlemse bloemenschilderes E.W. Koning. Na het overlijden van Van der Hoop kwam deze collectie bij legaat toe aan de stad Amsterdam, die deze in bruikleen afstond aan het Rijksmuseum.94 40 4.3 De verfraaiing van de tuin van Spaarnberg In 1834 werd, in opdracht van Adriaan van der Hoop, begonnen met de tuinaanleg op de hofstede. Dit naar ontwerptekeningen van de hand van Jan David Zocher jr., landschapsarchitect en bouwmeester. Deze tekeningen zijn tot op heden bewaard gebleven. Op deze tekeningen staat geen ontwerp aangegeven direct voor het huis. De reden hiervan is niet duidelijk. Mogelijk was dit gedeelte al gereed of wachtte men met dit ontwerp tot de bouw van een nieuw herenhuis gereed was gekomen. Het ontwerp van Zocher is hieronder ingetekend op de kaart van J.F. Nautz uit 1818-1832.95 Hierbij valt op dat het ontwerp ten oosten van de Straatweg naar Bloemendaal binnen de aangekochte gronden past, maar niet binnen de aangekochte gronden ten westen van de Straatweg naar Bloemendaal. De vorm van de omtrek van het tuinontwerp komt overeen met de omtrekvorm van de aangekochte gronden, maar valt buiten de grenzen van het aangekochte gebied. Mogelijk is dit verschil ontstaan door meetfouten in die tijd. Jan David Zocher jr. was een nazaat van de bekende tuinarchitect Johan Georg Michael die onder andere de tuin van de hofstede Beeckestijn ontwierp. Het ontwerp van de tuin op Spaarnberg was geheel in de Engelse landschapsstijl, die in de tweede helft van de 18e eeuw in de 41 AJb. 15 Impressie van de wintertuin, c.q. oranjerie, vervaardigd door Bert Bus. 94 Moes, p. 5-11 en p. 46-50. Bioe»81 AJb. 16 De ontwerp tekening van Jan David Zocher geprojecteerd (door Jan Morren) op de kaart van F.J. Nautz uit 1818 1832. 95 Zie afbeeldingen 12, 16 en 17.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 22