n mode was gekomen. Johan Georg Michaël introduceerde deze stijl in Nederland met de aanleg op Beeckestijn. Slingerende lanen en vijvers met daar tussenin een heuvelachtig landschap is kenmerkend voor deze stijl. Al wandelend door zo'n tuin werd de wandelaarstersteeds weer getroffen door nieuwe doorzichten in de tuin.96 In 1843 en 1844 liet Van der Hoop aan de gehele westkant van Spaarnberg, naar het ontwerp van Jan David Zocher jr., een dergelijke landschapstuin aangeleggen waarbij van de oude beekdalen gebruik werd gemaakt om de landschapsvijvers aan te leggen.97 Het betrof hier: 1. Het duindal waar de Heyltgen van Dalensloot heeft gelegen (nu de vijver ten noorden van de villa Maris Stella aan de Wüstelaan) 2. Het dal Van de watering aangegeven op de kaart van P. Wils uit 1645 (nu de vijver ten zuiden van het chalet) 3. Het duindal tussen de twee voormalige droogbergen van de blekerij 'Leek in de Bergen' (hier loopt nu ongeveer de Clarionlaan) Tevens liet Van der Hoop hier voor 1832 een harddraversbaan aanleggen. Hij hield veel van paarderennen en had zelf enige renpaarden in bezit. 42 j AJb. 17 De ontwerptekening van Jan David Zocher van een deel van de tuin. Geprojecteerd (door Jan Morrenop de kaart van F.J. Nautz uit 1818-1832. 96 Moes, p. 46-50. L H. Alberts, Landgoederen van Zuid-Kennemerland; Rapport in opdracht van de Stichting Nationale Contactcommissie Monumentenbescherming, Amsterdam 1984, p. 32-35. 97 G.A.V., OAS nr. 116. 68W3P-ia7®J8'V ^jee/va2

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 23