Jan David Zocher jr. benutte op een uitnemende manier de oude dalen en droogbergen in het tuinontwerp. In het geheel werd ook een vinkenbaan opgenomen die gelegen was in het duindal tussen de twee droogbergen van 'Leek in de Bergen'In de 18e en 19e eeuw was het vangen van vinken een gewone activiteit. Vinken werden toen als lekkernij beschouwd. De vinkenbaan bevond zich tussen de huidige Wüstelaan en Laurillardlaan.1,8 Op 4 november 1842 kreeg Van der Hoop toestemming van Burgemeester en Assesoren van Velsen om een brug te bouwen over de waterpartijen ten zuiden van de boerderij van Spaarnberg in het tracé van de Straatweg naar Bloemendaal; in deze tijd Bloemendaalse weg genaamd." Met de boerderij werd het Zwitserse chalet bedoeld. Middels de aanleg van de brug kon een verbinding worden aangebracht tussen de waterpartijen ten westen en de in 1846 aangelegde waterpartijen ten oosten van de Bloemendaalse weg. Op kadastrale tekeningen uit het dienstjaar 1847 zijn deze waterpartijen weergegeven100. Zij werden aangelegd ten zuiden, oosten en noorden van het herenhuis en kwamen tot stand door het vergraven van de vaart naar de Delft rond de hertenkamp, deels langs en op het bezit van J.P.A. van Wickevoort Crommelin. Bij het gehele ontwerp werkte Zocher jr. zowel in dienst van Van der Hoop als Wickevoort Crommelin. In 1839 liet Wickevoort Crommelin, naar ontwerp van Zocher jr.de Zwitserse woning bouwen op één van de voormalige droogbergen van de blekerij 'Zorgvrij 101 Deze woning kreeg de naam Bosbeek en is nu als dienstwoning van de gemeente Velsen in gebruik. In 1846 namen de werkzaamheden van Jan David Zocher jr. een einde. Naar zijn ontwerp kwam een schitterende tuin tot stand in de hofstede Spaarnberg. De uiteindelijke uitvoering kwam voor een deel niet overeen met het oorspronkelijke ontwerp. Vergelijk hiervoor de afbeeldingen 16, 17 en 18. Op afbeelding 18 staat het uiteindelijke resultaat weergegeven dat afgeleid werd van een topografische kaart uit 1850.102 De belangrijke veranderingen die in het oorspronkelijke landschap werden aangebracht waren: - Het deels vergraven van de vaart naar de Delft in een landschapsvijver, waarvoor het bosje de Turk moest worden gerooid;- - De wijziging van de grens tussen de hofstede Spaarnberg en de blekerij 'Zorgvrij'; - De sloop van de boerenwoning 'het Courland' slopen ten behoeve van de aanleg van een hertenkamp103 - De bebossing van de droogbergen; - De vergraving van de beken tot landschapsvijver. 44 In hoeverre de droogbergen werden vergraven of veranderd is niet bekend. Op 15 maart 1854 overleed Adriaan van der Hoop op 76-jarige leeftijd.104 Hij liet ons een fraaie hofstede na, in die tijd een buitenplaats genaamd, waar we heden ten dage nog van kunnen genieten. 45 98 Dil kon door de schrijver worden opgemaakt uit de kaarten van P. Bruyns (1597), P. Wils (1645), Rollerus (1728), F.J. Nautz (1818-1832) en een tweetal historische atlassen. 99 W. Bosman J. Morren, Archeologisch onderzoek in hel kader van de archeologische monumenlenrapportage van de gemeenle Velsen, (in voorbereiding). Uit de toestemmingsbrief blijkt dat er een toegangshek heeft gestaan bij de toenmalige ingang van de hofstede. Deze werd in 1992 opnieuw in gebruik genomen. Bij de aanleg van leidingen werd in dit jaar de fundering van één van deze hckpalen werd teruggevonden. Deze ingang ligt nu bij het voormalige koetshuis. 100 Archief van het Kadaster en Openbaar Register van het Directoraat Noord-Holland te Amsterdam (Droogbak), tekening nr. 23-24. 101 Joke van der Aar Siebe Rolle, p. 50. 102 Provinciale Atlas Noord-Holland; Wolters-Noordhoff Atlas Producties, Groningen 1992, p. 88-89. 103 G.A.V., OAS nr. 116. 104 G.A.V., OAS nr. 91.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 24