5. EEN BARONESSE BEWOONT DE BUITENPLAATS SPAARNBERG Na het overlijden van Adriaan van der Hoop werd op 2 juli 1855 de uitvoering van diens testament geregeld.105 Aangezien er uit zijn huwelijk met Dieuwke Fontein geen wettige nakomelingen waren gesproten had Adriaan van der Hoop, voor de helft van zijn nalatenschap, Cornelia Catharina Hodson, Susanna Sophia Hodson en Maria Hodson als erfgenamen benoemd. De andere helft van de erfenis ging naar zijn twee nichten Agnes en Maria Dorothea Clifford. In een nadere beschikking op het testament van 31 oktober 1838 staat vermeld dat zijn vrouw de keuze maakte de buitenplaats Spaarnberg na het overlijden van haar man van voornoemde erven over te nemen voor het bedrag van f 30.000,-. Dieuwke Fontein kwam deze verplichting na en bleef op de buitenplaats zodoende wonen. In de akte van uitvoering werd de buitenplaats Spaarnberg omschreven als 'De buitenplaats Spaar en Berg waartoe behoort alle du ingrond en bossen, weilanden, boerderijbloemenkasten, schuttingen, broeilessenaars (broeibakken)druiven- en perzikkastende aanwezige oranjebomen, planten, vreemde gewassen, potten, tobben, kisten, 105 G.A.V., OAS nr. 91. 46 tuingereedschappeninstrumentenboeken, schilderij enbeelden, meubelen, sieraden enzovoorts.'106 De gronden en opstallen werden in de akte met perceelnummer aangeduid en weergegeven op de kadastrale kaarten van de gemeente Velsen uit 1854 (zie afbeelding 19)Het valt op dat deze kadastrale kaarten niet zijn bijgewerkt. Vooral ten westen van de Bloemendaalse weg wordt de situatie weergegeven zoals die was voor de aanleg van de tuin aan deze zijde tussen 1843 en 1844. Mogelijk is deze verwarring ontstaan, omdat het testament waar deze kadastrale kaart bij hoorde in 1838 is opgemaakt en de kadastrale kaart van 1854 deels is gebaseerd op de perceellijst van dit testament. Op 16 maart 1866 verkocht Dieuwke Fontein een strook grond aan de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij voor de aanleg van de spoorlijn tussen Haarlem en Uitgeest. Deze strook grond doorsneed de percelen, kadastraal bekend onder sectie F, perceelnrs. 340, 341, 337 en 335. Perceelnr. 341 maakte deel uit van de Harddraversbaan, de voormalige paardenrenbaan van Adriaan van der Hoop. In de verkoopakte werd vastgelegd dat zij en haar erven gedurende hun leven recht van overweg hebben dwars over de spoorbaan ten behoeve van het onverkochte deel het perceel.107 Deze overgang bestaat nu niet meer. Gemeente Velsen hl 337 335 aslijn van de spoorlijn Schaal 1:2500 Sectie F 47 AJb. 19 Spaarnberg in 1854. AJb. 20 Kaart behorende bij de verkoop van grond aan de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij in 1866. 106 G.A.V., OAS nr. 92. 107 G.A.V., OAS nr. 94. De bij deze akte behorende plattegrond is weergegeven op afbeelding 19.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 25