Spaarnberglaan genoemd wandtegels zijn aangetroffen (zie afbeelding 22). 119 In de kadastrale legger van de gemeente Velsen wordt het herenhuis aanvankelijk aangegeven als huis, erf en stal. We mogen aannemen dat de stal zich bevonden heeft in het lage achtergedeelte van het herenhuis. Mogelijk werden deze tegels gebruikt om de stal, die zich in het lage achtergedeelte van het herenhuis bevond, tot keuken te verbouwen.120 Op verbouwingstekeningen uit 1950 wordt in het lage gedeelte van het herenhuis de keuken aangegeven.121 We weten ook hoe de tegels bij de brug terecht kwamen: in 1950 werd het puin van het gesloopte herenhuis gebruikt als wegverharding voor de paden en wegen op Spaarnberg. In 1890 werd in opdracht van Olga von Gotsch een bewaarschool gebouwd met bijbehorende onderwijzers-woning naar ontwerp van de architect L.J. Ritter.122 Dit complex staat nu bekend als Wüstelaan 77 - 79, de school is nu in gebruik als verenigingsgebouw. De woning wordt nu bewoond door de familie W. Bosman. Het complex werd gebouwd op de droogberg van de voormalige blekerij 'ZorgvrijVlak bij de entree van de bewaarschool werd op 5 augustus 1890 door Olga von Gotsch de eerste steen gelegd. Er werden in deze tijd eveneens wijzigingen in de tuinaanleg aangebracht.123 Bij deze heraanleg, eveneens naar een ontwerp van L.J. Ritter, waarbij men sprak over de stichting van een aanleg tot vermaak, vond kaalslag plaats in de bebouwing rond het herenhuis. De bloemenkast (perceelnr. 366), een gebouw met broeikast (perceelnr. 367), een ander, niet nader aangeduid, gebouwtje (perceelnr. 370), de loods (perceelnr. 372) en de menagerie (perceelnr. 354) werden gesloopt.124 Ten noordoosten van het huis werd een pauwenhok gebouwd en de vijveraanleg ten westen van het huis werd, naar we mogen aannemen, tot de huidige vorm gewijzigd.125 De licht slingerende waterpartij ten zuiden van het huis werd gewijzigd naar een sterk slingerende. Hierbij werd de landschapsstijl extra geaccentueerd door langs het water een bomenrij te planten. Deze veranderingen zijn aangegeven op de topografische kaart die werd gemaakt in 1892 en herzien in 1903.126 Op deze kaart kunnen we zien dat de boomaanplant goed aansluit op de slinger in de waterpartij. Ook de gewijzigde waterpartij ten westen van het huis is op deze kaart weergegeven.127 In 1893 kwam het geheel gereed, waarna het echtpaar Wüste zich in 1894 definitief op de buitenplaats Spaarnberg vestigde.128 Later werd, in 1909, nog een rosarium aangelegd naar een ontwerp van 52 119 Onderzoeksgegevens van W. Bosman in het kader van de Archeologische Monumenten-rapportage van de gemeente Velsen (in voorbereiding). De wandtegels waren afkomstig van tegelfahriek Villeroy Boch uit Mettlach in Duitsland. Deze fahriek werd gesticht in 1869, de fabricage van de tegels is gedateerd rond 1890. Informatie ingewonnen door Bert Oosterop bij de fa. Villeroy en Boch te Mettlach. 120 GAV, Kad. art. 512.4 121 Privé-archief R.Visser te Santpoort-Zuid. 122 Joke van der Aar Siebe Rolle, p. 128. 123 L.H. Albcrs, Lantlgoederen van Znid-KennemerlandAmsterdam 1984, p. 79-80. 124 GAV, Kad. art. nr. 1245. Kadastraal en Openbaar Register, tekening nr. 16. Jaar van gereedkomen was 1893, de registratie vond plaats in 1894. 125 GAV, Kad. art. nr. 1245. 126 Historische Atlas van Noord-Holland, kaartblad 328. 127 GAV, Kad. art. nr. 1245. Kadastraal en Openbaar Register, tekening nr. 16. Jaar van gereedkomen was 1893, de registratie vond plaats in 1894. Het kadastrale perceelnummer van het herenhuis no. 1472 en de tuin no. 1473 krijgen een gezamenlijk perceelno.: 1630. 128 GAV, Persdocumentatie - Amstelodamum. jrg. 1916. Gezicht ik de Hofstede „SpaAiinbero' Uitg. las. Nu» t Co Haarlim. No. 16167 Ajb. 23 Waterpartij ten westen van het herenhuis. •party in de buitenplaats Sj AJh. 24 De zuidelijke vijver.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 28