Stichtingsbestuur: Voorzitter vacature Secretaris :H.M.Molenaar-Westerman tel. (023)-380326 Penningmeester :H.Kerssens RA tel. (023)-373256 Algemeen Bestuur L.Deinum tel. (023)-385069 Ing.H.Kruger tel. (023)-376719 PLokhorst tel. (023)-380264 :Drs.W.D.Post tel. (023)-378859 Medewerkers J.Gouda :Mr.L.Kramer Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 36 06 774 Redactie :Drs. W.D.Post Hoofdstraat 129 2071 ED Santpoort Omslagfoto :Het herenhuis Spaarnberg in volle glorie (ca. 1905) Lay-out :W.D.Post/H.Kruger Litho's :Gravura b.v. Den Haag Oplage :400 exemplaren Stichting Santpoort 1994 INHOUDSOPGAVE REDAKTIONEEL VIER EEUWEN SPAARNBERG, 1593-1994; VAN BLEKERIJ TOT LANDGOED p5 1. EEN BLEKERIJ IN DE LECKP0LDER AAN DE RAND VAN DE WILDERNIS p. 5 2. HET WERK OP EEN LIJNWAADBLEKERIJ ALS SPAARNBERG p.21 3. EEN GEWEZEN BLEKERIJ IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD p.27 4. SPAARNBERG GROEIT UIT TOT EEN FRAAIE HOFSTEDE p.31 4.1. De verwerving van de grond, 1818-1834 p.3I 4.2 De verfraaiing van de hofstede p.36 4.3 De verfraaiing van de tuin van Spaarnberg p.41 5. EEN BARONESSE BEWOONT DE BUITENPLAATS SPAARNBERG p.46 6SPAARNBERG WORDT VERDEELD EN VERLIEST GEDEELTELIJK ZIJN GLORIE 7. EEN LANDGOED VERLIEST EEN GROOT DEEL VAN ZIJN HISTORISCHE INRICHTING BOSBEEKSCHOOL 125 OF RUIM 200 JAAR OUD

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 2