t 56 Justus Rudolf Wüste kwam op 12 februari 1916 te overlijden en werd op 15 februari op de begraafplaats de Biezen in Santpoort begraven135. Deze begraafplaats werd ontworpen door Louis Paul Zocher, de zoon van Jan David Zocher jr.136. Olga Emma Alexandra Eleonora von Gotsch kwam op 10 januari 1924 in Den Haag te overlijden.137 Zij werd evenals haar man op de begraafplaats de Biezen bijgezet.138 Zo kwamen deze eigenaars van Spaarnberg te rusten op een plek die werd ontworpen door de zoon van de architect die het huis en de omliggende tuinen van Spaarnberg had ontworpen. Het echtpaar liet geen kinderen na. Met hun dood eindigde tevens de laatste glorieuze periode in het bestaan van Spaarnberg en verloor Santpoort twee inwoners, die zeer begaan waren met het wel en wee van het dorp. 57 Spanrheuvel SANTPOORT AJh. 27 De villa 'Spaamheuvel'. Ajb. 28 De achterzijde van villa 'Spaamheuvel'. Op de voorgrond de vijveraanleg naar hel ontwerp van Jan David Zocher jr. 135 GAV, Persdocumentalie - Amstelodanium jrg. 1916. P. Moetjes, artikel in de Llmuider Courant, december 1990. 136 Joke van der Aar Siebe Rolle, p. 109. 137 GAV, OAS nr. 114. 138 GAV, Persdocumentatie nr. 36 - Amstelodanium jrg. 1916. P. Hoetjes, artikel in de Umuider Courant, december 1990.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 30