ui immuun ii nu npiiif"1" Inkwartieringen van opeenvolgend een eenheid van het Nederlandse leger tijdens de mobilisatie, een Duitse legereenheid tijdens de bezetting en een Engelse legereenheid tijdens of vlak na de bevrijding deden het herenhuis geen goed. Getuigen hiervan zijn gevonden door de Archeologische werkgroep in de vorm van munitie van Nederlandse en Duitse makelijIn de perioden dat het herenhuis leeg stond was het een vluchtplaats voor inwoners van Santpoort in geval van razzia's door de Duitse bezetter. Tijdens een van deze razzia's werden de spiegels in de bogen van de wintertuin door Duitse militairen kapot geschoten.153 Samenvattend kan gezegd worden dat het landgoed Spaarnberg verwaarloosd en gehavend uit de 2e Wereldoorlog te voorschijn kwam. Een rapport van de Nederlandse Heidemaatschappij van 18 januari 1950 geeft hiervan een goed beeld. In het rapport staat onder andere vermeld dat: De houtopstand van het landgoed Spaarnberg bestaat hoofdzakelijk uit opgaand hout, alleenstaandin groepsverband of in gemengde vorm voorkomend. Verder komen diverse soorten vulhout en heesters voor. Enkele laanbeplantingen doorsnijden het terrein en bestaan voornamelijk uit oudere paardekastanjes en nog enkele 61 AJb. 29 Maquette van Spaarnberg door JMorren. Centraal de oranjerie, ook wel 'conservatoire' of 'wintertuin' genoemd. AJb. 30 Maquette van Spaamberg door J. Morren. Gezicht op de zuid- en oostgevel. AJb. 31 Hel herenhuis en de tuin nog in volle glorie. 153 Mondelinge informatie van P. Handgraafte Santpoort-Zuid.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 32