van het koetshuis is onduidelijk. In 1989 kwam de gemeentelijke monumentenrapportage voor Santpoort-Noord en -Zuid gereed. Helaas kwam dit voor het koetshuis te laat.181 In 1990 kocht de gemeente Velsen van Macobouw B.V. 6 ha. van het landgoed voor een symbolisch bedrag van één gulden. Hierbij werd afgesproken dat het landgoed zou worden overgedragen nadat het park in opdracht van de projectontwikkelaar was gerenoveerd.182 In december 1990 werd begonnen met de sloop van het Lavigeri college, dat in begin 1991 werd gevolgd door de bouw van het appartementen complex Bij het graven van de bouwput kwam een groot deel van de fundering van het voormalige herenhuis te voorschijn. Dit westelijk deel van de oude fundering werd verwijderd. Het oostelijk deel is onaangetast in de grond achtergebleven. Tijdens het graven van de bouwput werd het zichtbare deel van de fundering onderzocht en op foto vastgelegd door de kunstenaar/geoloog Wim Bosman.183 Tijdens de renovatie van het park werd de vijver ten oosten van appartementencomplex van vorm veranderd. In de uitgegraven grond werden hier veel fragmenten van aarde- en glaswerk gevonden die dateerden uit de tijd dat Spaarnberg nog een blekerij was. 70 Hierbij was een deel van een wandbord met het opschrift; 'Selden thuis' dat gedateerd werd tussen 1620 en 1647184 Ook werden bouwfragmenten gevonden, vermoedelijk afkomstig van het oude blekersgebouwen lakenloodjes die dienden als keurmerk voor de gebleekte stoffen. Bij het uitgraven werd ook een deel van een gemetselde duiker gevonden. Deze maakte vermoedelijk deel uit van een dam die een verbinding vormde van de hofstede naar de weilanden tussen het huis en de Delft. Tegen de aantasting van de vijver, ontworpen door Jan David Zocher jr., kon niets worden begonnen, aangezien de vijver niet als monument was aangemerkt In begin 1993 kwam het appartementencomplex gereed en werd het landgoed Spaarnberg opengesteld voor publiek. Begin 1993 liet de eigenaar van het voormalig koetshuis een vijver graven die hij aansloot op de bestaande waterpartij in het zuidelijk deel van het landgoed. Tevens liet hij langs de Wüstelaan een aarden wal opwerpen. Opnieuw betekende dit een aantasting van het landgoed waartegen de betrokken gemeentelijke instanties weinig of niets ondernamen. Eerst °P juni 1993 werd de aanvraag tot het aanbrengen van een vijver en een aarden wal in de krant vermeld en kon bezwaar worden gemaakt tegen gedane zaken, die over het algemeen, zeer moeilijk een keer nemen. 71 AJb. 35 Het koetshuis in 1987. 181 Joke van der Aar Siebe Rolle. p. 134. 182 GAV, Persdocumentatie - L)muider Courant, dd. 29-1-1990. 183 In het kader van de Archeologische Monumenten Rapportage van de gemeente Velsen verzameld door W. Bosman (in voorbereiding). Ajh. 3f, Hel op Spaarnberg gevonden lakenloodje. Dit werd gebruikt als keuringsmerk. Hel werd om de stof heen geklemd en voorzien van één of meer stempels. In dit geval 'Gendi 184 Opgravingsverslag van de Archeologische Werkgroep Velsen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 37