In het gedeelte van het landgoed dat nog in het bezit is van de Witte Paters bevindt zich een vijver waarvan de ontwerper en het jaar van aanleg niet bekend zijn. Het is te hopen, dat het ontwerp van Jan David Zocher jr. in de toekomst zoveel mogelijk weer wordt hersteld en de gemeente Velsen goede zorg zal dragen voor het herstel en het onderhoud van het park. Het is een goede zaak als de omgeving van het park, waaronder de Wüstelaan, het Burgemeester Rijkenspark en Bosbeek, zoveel mogelijk onaangetast blijft. Het is voor het leefmilieu van de bewoners van de gemeente Velsen zeer belangrijk dat er voldoende rustpunten aanwezig blijven tussen de woongebieden van de gemeente Velsen. Spaarnberg en omgeving vormt bovendien een uniek gebied binnen de gemeente Velsen aangezien hier de natuurlijke overgang van het duingebied naar het poldergebied - van oorsprong de 'Lecq polder' genoemd, later 'In de Venen' - nog intact is. Hopelijk kan tot in lengte van jaren op het landgoed en in de directe omgeving gewandeld worden in een landschapspark ontworpen door één van de grootste Nederlandse tuinarchitecten van de 19e eeuw: Jan David Zocher jr. Jan Morren 72

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1994 | | pagina 38