20 21 De kaart van Antony Velsen van 1715 is geprojecteerd over de plattegrond van 20 november 1912 noot 28). Uit het dichte netwerk van slootjes ten behoeve van de blekerijen (negen stuks) is op te maken dat het gebied zeer vochtig geweest moet zijn. Ook nu nog wordt er veel duinwater naar de Jan Gijzenvaart afgevoerd. Het gedempte deel van de sloot aan de Bloemendaalsestraatweg werd tijdens rioleringswerkzaamheden in de tachtiger jaren dicht gezet met als gevolg het onderlopen van kelders. In dit gebied is overigens nogal wat wateroverlast. Zo is hier bijvoorbeeld onder verscheidene huizen Bel-beton gespoten tegen het optrekkende vocht. Bergingen aan de Van Dalenlaan staan regelmatig onder water na een beetje regenval. De Scheysloot (kaart C nr.16) De meest zuidelijk gelegen sloot van de gemeente Velsen, de Scheysloot (kaart C nr.16), ontspringt aan de binnenduinrand van Bloemendaal. Het valt te hopen dat de aldaar gelegen moestuintjes aan de duinrand geen plaats hoeven te maken voor woningbouw, zodat het landschap met de hierin aanwezige beekjes behouden kan worden. Bij deze sloot is het mogelijk dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen ten behoeve van de Dahliateelt schade veroorzaakt aan de flora en fauna van de benedenloop. Het rooster van de duiker onder de Bloemendaalsestraatweg is weggenomen. Ook bij enkele andere duikers van beken in de gemeente Velsen werd geconstateerd dat roosters waren weggesloopt. Bert Oosterop Bijlage: Lijst van duinrellen/beken in de gemeente Velsen behorende bij de gemeentekaart (blad B en C schaal 1:10000), afgebeeld op pagina 22 en 23. Voor zover mogelijk is de exacte positie van de huidige en historische beken ingetekend. Ook zijn enkele opvallende duikers aangegeven. Onder historische beken worden duinrellen verstaan, die deels of helemaal verdwenen zijn. De oorspronkelijke loop van beken vóór het verbreden van wegen is niet weergegeven. In het algemeen is de stroomrichting oostwaarts. De kleine slootjes of greppels, die op de hoofdbeken uitkomen, zijn niet aangegeven: 3. Engelmontsbeek (Willemsbeek) en de Velserbeek 4. Tussenbeek (=zijaftak van 3) 5. Voormalige beek langs Plakkersbos (I) en Tolsduin (II) (=zijaftak van 6) 6. Lievendaalsebeek 7. Park Velserbeek; In verband met de overzichtelijkheid zijn hier niet alle veranderingen van de laatste 200-jaar weergegeven. De Lievendaalse beek kwam op de Engelmontsbeek uit. 8. (H)alenbeek 9. 'De Middeloosche beek' of 'de beek door Middelloo' en ten oosten van de Hofgeesterweg 'De Beek' 10. Beek langs Santpoortse Dreef; de oude loop van de beek begon bij de Kruidberg (III) 11.1 Schipbroekerbeek .2 Zuid-noord verbinding naar 10 12.1 Brederoodse beek .2 Bosbeek (eigenlijk'watering') 13. 'De kleine Delft'; het kleine hoekje om het opslagterrein van Rijkswaterstaat is het enige restant. 14. Welsloten gelegen in de voormalige Molenduinen 15. Bekenstelsel langs gedempte Jan Gijzenvaart (de zanderij) 16. Scheysloot (Velsen/Bloemendaal).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 11