%////e/i va nde deer van (£5 reed'oo. t /T rm Het effluent was bepaald niet reukvrij en de toestand van de beek was eerder slechter dan beter geworden. Onderhandelingen van de gemeente Velsen met de commissie van bestuur van het ziekenhuis leverden geen resultaat op. Het gemeentebestuur kon aan de hand van de politieverordening geen maatregelen nemen aange zien de oorsprong van de beek op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal was gelegen. De lozing op de beek zou hierdoor tot 1929 voortduren. In dat jaar werd de lozing op de riolering van de gemeente Bloemendaal aangesloten. Bert Oosterop 26 HOOGSIGTENBURG OF JACHTLUST; VAN BLEKERIJ TOT MONUMENT De hofstede Hoogsigtenburgh, later Jachtlust genaamd, is al in diverse publikaties genoemd of in het kort beschreven. Dat deze hofstede van oorsprong een blekerij is geweest was nog onbekend. De eerste aanwijzing hiervoor trof ik aan in het archief van het Hoogheemraadschap Rijnland. In de kaartencollectie aldaar vond ik een kaart uit 1661 van de voorkant van de Kennemerduinen, van het Huis van Brederode noordwaarts gericht.1 Op deze kaart zijn alle percelen grond langs de duinrand met de namen van de eigenaren aangeduid. Ten wes ten van het Huis Brederode worden van links naar rechts het land van burgemeester Loo, het land en de bleke rij van de heer Marijes en de 'plantasie' van de heer Reijnsie aangegeven. De blekerij van de heer Marijes, het terrein waar later de hofstede Hoogsigtenburg was gesitueerd, lag tussen de beide andere hofsteden ingeklemd. Zowel burgemeester Loo als de heer Reijnse waren toen al in het bezit van andere hofsteden, namelijk de hof steden Velserend en Duin en Berg. dl/l iidiVdj 'Mr/jt T«<"t>\ |1|V imtjo'tfj; Itef ^rctr/vm lVruTo r üzè a t&Fccnk V "'SPir. t B 27 /•"- *y -''Tl p41 wm tap® •- /-' s- -lanucg ;7;«>[Mc! 1 v lir Van {i/fac- AT fddi7C(/.< 1-a.rd ft//,, JV, - éhttdr r f.tM* - V V Kopie naar een kaart van Johannes van Swieten. Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland, volg no. A76en A 762. 1 Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland, volg no. A761 en A 762. Leiden. Deze kaart is een kopie naar een kaart van Johannes van Swieten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 14