36 37 Tijdens de graafwerkzaamheden werden fragmenten van tegels, Delfts aardewerk, glas en een houten beschoei ing van een ronde vijver aangetroffen.33 Tevens werd op het terrein een aarden wal aangelegd rond een voetbal veld. In verband met de zandwinning voor de nieuwbouw van het ziekenhuis werd een deel van het terrein afgegraven. Dit gebied is later weer opgevuld, maar is tot op heden moerasachtig van structuur gebleven. Na 1965 werden de terreinen en de gebouwen van de Vereniging tot Bestrijding van Tuberculose bij het Provinciaal Ziekenhuis gevoegd. In 1994 verschenen berichten in dagbladen waarin werd gemeld dat het voor malige Jachtlust zou worden verkocht aan de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten. Hiermee zou aan het voormalige Jachtlust een beschermde bestemming kunnen worden gegeven waardoor de oude, nog resteren de, historische aspecten in het landschap blijvend behouden zouden kunnen worden. Van de oorspronkelijke inrichting van de voormalige hofstede zijn nog aanwezig: de Zichtlaan op Brederode; de lange laan onder langs de duinen; een deel van de waterpartij, c.q. duinrel, op het zuidelijk deel; en een nagenoeg ongeschonden scherpe overgang van een vlak landschap naar een duinlandschap met hoge duinen. Langs de laan onder de duinen en op enkele andere plaatsen staan mogelijk nog bomen die zijn geplant bij de aanleg van het sterren bos. De waterpartij waterde vroeger af via een sloot die om Velserend heen liep en waarvan de loop zich ver volgens over het terrein van Meerenberg, deels langs de Duinweg, in de richting van het huidige Santpoort Zuid voortzette. De nog in het landschap resterende historische aspecten zijn aangegeven op een bijlage. Bijlage Beschrijving van de percelen op een deel van het minuutplan van de gemeente Velsen door F.J. Nautz Sectie F, tweede blad, 1832. Jachtlust; 263 bos. 264 weiland. 265 bouwland. 266 tuin. 267 boomgaard. 268 bouwland. 269 bos hakhout. 270 huis en erf. 271 bouwland. 274 bos. Middenduin; 290 weiland. 291 bouwland. 291a bos. 292 weiland. 292a bouwland. 293 bos. 294 bouwland. 294a bouwland. 294b bouwland. 295 tuin. 296 tuin. 297 huis en erf. 298 bouwland. 299 weiland. 299a houtwal (bos). 299b bouwland. 301 bos. Voormalige hofstede het Prinshof; 300 weiland. 301 bos. 302 bos. 303 bos. Jan Morren 33 H.J. Calkoen, Velsen, IJmuiden 1967, p 82. 9cLu~' e,re* A/ Een deel van het minuutplan van de gemeente Velsen door F.J. Nautz Sectie F, tweede blad, 1832.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1995 | | pagina 19