Stichtingsbestuur Voorzitter drs.P.H.Lokhorst tel (023)-5380264 Secretaris :H.M.Molenaar-Westerman tel (023)-5380326 Penningmeester :H.Kerssens RA tel (023)-5373256 Algemeen Bestuur LDeinum tel. (023)-5385069 IngHKruger tel (023)-5376719 :drs.W.D.Post BJOosterop tel (023)-5375496 Medewerkers JGouda :Mr .L. Kramer Secretariaat/correspondentie: Postbus 21 2080 AA Santpoort-Zuid Postgiro: 36 06 774 Redactie :drs. W.D.Post Hoofdstraat 129 2071 ED Santpoort :drsP.H.Lokhorst Molenveltlaan 13 2071 BR Sant poort Omslagfoto :Villa longwood omstreeks 1905 Lay-out Lithografie Druk afwerking Oplage Stichting Santpoort P.H.Lokhorst H.Kruger Gravura b.v. Den Haag van de Kamp Den Haag 400 exemplaren REDAKTIONEEL Geachte lezer, Met gepaste trots kunnen wij u De Zandpoort van 1996 presenteren. Het betreft een jubileum uitgave, want de Stichting Santpoort bestaat 20 jaar. Zeer veel mensen hebben in de afgelopen twee decennia meegewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting. Allemaal vrijwilligers die met veel liefde gestreden hebben voor het behoud van het cultuur-historisch erfgoed dat in onze regio is te vinden. Maar niet alleen de historische kant kreeg aandacht. Ook de landschappelijke waarden en het dorpskarakter van Santpoort stonden in het middelpunt van de belangstelling. De Stichting heeft altijd de ontwikkelingen rond de bestemmingsplannen voorzien van commentaar, ze heeft suggesties gedaan om bepaalde gebieden of gebouwen een monumentenstatus te geven, ze heeft bezwaar gemaakt tegen grove aantastingen van datgene waar de Santpoorters aan gehecht zijn geraakt en ze heeft een groot aantal publicaties verzorgd die informatie geven over cultuur-historisch Santpoort. Soms was het vechten tegen de bierkaai, maar op andere momenten heeft de Stichting kleine successen behaald. Helaas gaat het economisch gewin vaak boven het behoud van cultuur-historische waarden en landschap. Ten oosten van Santpoort is de strijd verloren: Velserbroek is in de plaats gekomen van een mooi stukje hollands polderlandschap. Ten westen van ons dorp is er echter nog veel te winnen. Niet door rustig achterover te leunen maar door actief te wijzen op het waardevolle gebied van de binnenduinrand. In deze uitgave van De Zandpoort kunt u lezen welke bedreigingen dit gebied kent en welke waardevolle elementen er in te vinden zijn. Laten we hopen dat bij de viering van het volgende decennium van Stichting Santpoort niet geschreven hoeft te worden dat ook de binnenduinrand langzaam is vol gebouwd. Reden genoeg om het werk van de Stichting met evenveel inzet als de afgelopen twintig jaar voort te zetten! RH. Lokhorst Voorzitter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 2