De sloop van de omstreeks 1870 gebouwde villa "Longwood" (zie omslagfoto) en de bouw op die plaats van het grootschalige appartementengebouw, was mede de aanlei ding tot de oprichting van de Stichting Santpoort. 2 INHOUD 'DE ZANDPOORT' 1996 TWINTIG JAAR STICHTING SANTPOORT P. 5 EENS BEGON ER DE ZEE; DE SANTPOORTSE BINNENDUINRAND P. 17 IPENHAGE: EEN KLEINE HOFSTEDE. P 25 (Jan Morren) DE PRINSHOF; EEN HOFSTEDE BIJ HET HUIS BREDERODE P. 27 (Jan Morren) 3

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 3