2. Stichting Santpoort; haar medewerkers en bestuursleden. Het karakteristieke beeld van het oude dorp Santpoort en dat van de "Vaart" (nu resp. Santpoort Noord en Zuid) werd vooral na de tweede wereldoorlog ernstig aangetast. Er werd enorm veel gesaneerd. Veel gebouwen werden gesloopt. En vooral in de jaren 60 ging er veel van het natuurschoon verloren door de uitbreiding van de bebouwing. Voorheen betekende het omringende landschap dat Santpoort één van de aantrekke lijkste woon- en vakantieoorden van Nederland genoemd mocht worden. Halverwege de jaren 70 verdwenen de oude villa Longwood en enkele fraaie villa's aan de Duinweg. Toen bleek duidelijk dat protesten hiertegen en ideeën vanuit de burgerij dit niet konden voorkomen. Een grootschalig appartementengebouw met de naam "Longwood" verrees en langs de Duinweg werd een dichte rij woningen gebouwd. Een stel verontruste Santpoorters besloot op 2 maart 1976 mede naar aanleiding van deze gebeurtenissen tot de oprichting van de Stichting Santpoort. De mensen van het eerste uur waren Mr. L.F. de Groot, J. Van Baarsel, M. Jongkind-Moonen en L. Vermande- Deinum. In de loop van 20 jaar hebben vele bestuursleden en medewerkers zich belangenloos ingezet voor het veelomvattende werk van de Stichting. Een grote groep van donateurs ondersteunde de Stichting. De heer de Groot, mede oprichter en groot inspirator, was van 1976 tot 1990 voorzitter. Hij was het met name die er voor gezorgd heeft dat de Stichting Santpoort binnen de Gemeente een begrip is geworden. Als geboren en getogen Santpoorter verdedigde hij zijn geliefde geboortedorp met volle inzet tegen verdere aantasting. Het was voor hem een bittere pil om te moeten constateren dat de verbeten strijd tegen de bebouwing van de Velserbroek verloren is, ondanks het feit dat er door de Stichting in die strijd voldoen de alternatieve bouwlocaties zijn aangedragen. Met zijn grote historische belangstel ling heeft hij een grote bijgedrage geleverd aan menig cultuur-historisch artikel dat verscheen in "De Zandpoort". Zijn opvolger was mevrouw L. Deinum die tot 1994 de voorzittershamer hanteerde. Zij heeft vooral in het monumentenbeleid van de Gemeente Velsen een belangrijke rol gespeeld. Daarna is de voorzittershamer overgenomen door de heer P. Lokhorst. Op het gevaar af bepaalde mensen te vergeten is hieronder, in chronologische volgorde, aangegeven welke bestuursleden en medewerkers de afgelopen twintig jaar een gezicht aan de Stichting hebben gegeven. De volgende mensen hebben deel uit gemaakt van het bestuur. L.F. de Groot Voorzitter 1976-1990 A.K. de Vries-de Haan Secretaris 1976-1979 M.H. Pardoen Penningmeester 1976-1977 M. Jongkind-Moonen Secretaris 1976-1980 J.J.E. van Baarsel Bestuurslid 1976-1983 L.H. Kloek Bestuurslid 1977-1981 G.A.B. Bovendeed Publicaties 1977-1981 M.J. ten Have Penningmeester 1978-1984 L. (Vermande)-Deinum Bestuurslid 1976-heden Vice voorzitter 1980-1990 Voorzitter 1990-1994 B. Ausma Secretaris 1980-1982 H. Kruger Secretaris 1982-1984 Bestuurslid 1982-heden J.G. Teunissen Penningmeester 1984-1990 H.M. Molenaar-Westerman Secretaris 1984-heden H.N.M. Kerssens Penningmeester 1990-heden P.H. Lokhorst Bestuurslid 1992-heden Voorzitter 1994-heden 6 Naast vele anderen hebben de volgende mensen een grote bijdrage aan de activiteiten van de Stichting geleverd. J. van Venetiën "De Zandpoort" 1977-1981 C.T.S. Lindeman-Meijerink "De Zandpoort" 1976-1988 G. Ebbinge J. Jongkind P. Jongens J. Gouda D. Post L. Kramer B. Oosterop M. van de Heuvel J. Morren S. Rolle M. Klein Schiphorst "De Zandpoort" "De Zandpoort" Archief Publicaties Ondersteuning Adviseur/Onderzoek Adviseur "De Zandpoort" Adviseur/fotografie Onderzoek/auteur Ondersteuning Publicaties Publicaties Ondersteuning 1977 1978 1980 1990 1993 1993 1994 1991 - 1979 heden 1993 heden 1996 heden heden 1994 1995-heden Het bestuur anno 1996. 7

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1996 | | pagina 5