f "tpRT De Hagelingerweg tot de beek 'l&S ROOM - IJS m SW] P B m-1 De Hagelingerweg was na de herinrichting nog niet breed genoeg. Daarom moesten t.b.v. de herprofilering of verbreding in 1968 alle huizen tussen bloemist Huijboom en de nieuw aan te leggen Burgemeester Weerts- plantsoen gesloopt worden. In 1969 vond de eigenlijke verbreding tegelijk met de bouw van de woon-winkelflat plaats. Alleen al voor het Burgemeester Weertsplantsoen werden 6 huizen en t.b.v. een flatgebouw nog eens 2 huizen gesloopt, waar o.a. de "brood, koek en banketbakkerij" van Rijper (v.h. Wester hoven en daarvoor banketbakkerij "De Onderneming" van A. Lombar Petri) en de "rund, kalfs en varkensslagerij" van A. Lam waren gevestigd. De ironie van het verhaal wil dat door de huidige wegversmalling van de Hagelingerweg, twaalf huizen op rij vanaf Huijboom gerekend niet noodzakelijkerwijs afgebroken hadden hoeven te worden. Het voordeel is nu natuurlijk wel dat er een ruime winkelpromenade is ontstaan, waar nu ook de weekmarkt kan worden gehouden. Op veel oude ansichtkaarten staat het bakkerswinkeltje van Johannes Vermeulen afgebeeld. Het was een koude bakker, die zijn produkten van de Haarlemse broodbakkerij aan de Bakenessersgracht betrok. Een klein wittebrood kostte toen slechts 9 cent. Van 1875 tot 1894 woonde zijn vader Willem hier al en was kleermaker van beroep. Na Vermeulen en het huisje van Menet stond het huis aan de Hagelingerweg van de fam. Slebos. Dirk Slebos, veldwachter en vader van Jan, woonde van 1875 tot 1883 in het huis. Na Slebos kwam een open stuk van kleine tuinderijen en weiland, tot aan de Schipbroekerbeek, waar de boerderij met grote houten schuur (nr. 20) van Maarten de Vries stond. De gebroeders de Vries gebruikte de schuur van hun oom uiteindelijk nog voor kolenopslag. Na verloop van tijd werd de open ruimte volgebouwd. Op nr. 12 heeft o.a. 't Bloemenhuis van P. Biersteker, de sigarenzaak van Wildschut en daarna voor langere tijd de galanterie winkel van Henk J. P. Handgraaf gezeten, die evenals zijn vader van nr. 24 als petro- leumventer langs de deur ging. Aan de andere kant van de Hagelingerweg tegen de beek lag het huisje van Bierman (een groenteboer) - Jan de Vries en een metselbedrijf van ene Jan van Wort. Later zijn deze huisjes gesloopt, waarvoor drie nieuwe huisjes terug gekomen zijn. De Schipbroekerbeek, die op de Hoofd straat ter hoogte van de Beekvlietstraat uitkwam, werd helaas in 1953 voor het grootste deel gedempt. Hagelingerweg nr. 21 was de winkel van Slebos (later J.G. Milten burg gevolgd door Th.B. van Geldorp) met glas en verfwaren. Verder terug achter no. 17 was "De Santpoortsche Houthandel" van M.W. Melchers gevestigd. Deze zou enkele jaren na de oorlog verhuizen naar Amster dam. Op nr. 15 zat Piet Schoorl (voorheen melkboer Kohier), handel in en transport van bomen. Daarnaast stond café de Tuinman, waarin later groentewinkel Blom gevestigd zou worden. Richting café Donselaar kwam men nog twee huisjes tegen tot de manufacturenzaak "Genot en Zorg", waarin ook nog een groentezaak zou komen. Bij de buurman zat vanaf 1928 eerst een TELEF. 22396 -|- TcLEF. 22396 even nazien en wij rijden per E. S. T. O, nog voordeetiger dan per bus, en ook voordeelig naar alle plaatsen. U zoekt een plaats uit waar U heen wilt en belt op 22396 en de Taxi komt voor 5 cent per K.M. Garage E.S.T. O. Hoofdstraat 194 naast het Postkantoor Vraagt prijs nAar alle plaatsen A. J. P. STEGE MEIJER Standplaats in 1935 Singer naaimachinezaak (stichting huis in 1908), een elektriciteitszaak van Van Berkel, daarna tijdelijk de banketbakkerij van Böhm, vervolgens schoenmaker Bruno van Beek en nu bloemenmagazijn Huijboom. Het aangrenzende huis van Maas Feith (schoenlapper en getrouwd met Mina Witteman), dat in 1930 gesticht werd, was op het perceel van de voormalige boerderij van Adrianus Duineveld gebouwd. Sinds 1939 was hier op nummer 128 de "Eerste Santpoortse Taxi Onderneming" (E.S.T.O.) van A.J.P. Stegemeijer (alias Arie Prik) gehuisvest. Tijdens de crisisjaren was de concurrentie groot en daarom kostte een ritje Santpoort Haarlem station slechts 10 cent. Zoals we verderop zullen zien was dat goedkoper als een glas bier. Bij niet gecombineerde ritten moest de volle mep worden betaald nl. 40 cent. De vestiging van een taxibedrijf of een taxistandplaats nabij het café en een bushalte was zeer gewild. Als iemand de bus niet haalde, dan kon altijd nog de taxi worden genomen. Vóór het tijdperk van de bus reed langs de Rijks straatweg of Hoofdstraat de stoomtram. Na bijna 28 jaar trouwe dienst gedaan te hebben ft..» LvItvu* Ie kwaliteit Room-ljs, beslist iets geheel aparts in bekers van 5, 10 en 30 cent Thuisbezorgd per Liter I I,— HAGELINGERWEG 39 Tel. 22«49 SANTPOORT Advertentie uit 1934 van bakker J.W.A. Westerhoven tussen Haarlem en Alkmaar, vond de laatste rit van de stoomtram langs het tracé Haarlem-Velsen op 7 april 1924 plaats. Het zal geen toeval geweest zijn, dat de E.S.T.O. juist in 1925 werd opgericht. Om de hoek voorbij het café en later tegenover het postkantoor trof men vanaf 1935 magazijn "De Vlinder" van A. Homan aan. De winkel aan de Anemonenstraat zou voortgezet worden door de manufacturen zaak "Hollandia" (nu 't stenenwinkeltje). In 1942 kwam hier tijdelijk op last van de bezetter een schoenmakerij t.b.v. laarzen. ff m Situatie in 1959. Van links naar rechts Maas Feith - Huijboom - Genot en Zorg - twee huisjes - groenteboer Blom (café de Tuinman) en Schoorl. Rechts van bloemist Huijboom staat nu de winkelgalerij (foto: GAV).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 10