Koninginnedag 31 augustus en de Beatrixboom Hageiingerweg nabij De Bloemen en Plantenbeurs. Archeoloog Wim Bosman heeft hier tijdens de reconstructie van de Hageiingerweg de volgende sporen ontdekt: 1Prehistorische cultuurlagen met spitsporen en greppelslootje 2. Doorsnede van de Schipbroekenbeek 3. Uiterst rechts de sub-recente duiker (rioolbuis) die de laatste fase van de beek vertegenwoordigd 4. Eerste plaveisel van de Hageiingerweg boven een pakket karrensporen (foto: Wim Bosman). Vijfentwintig-jarig jubileum van de Eerste Santpoortse Taxi Onderneming van fam. Stegemeijer in 1950. Het huis nr. 128 en de schuren aan de Hoofdstraat Hageiingerweg werden in 1990 afgebroken. In de dertiger jaren van de twintigste eeuw was het feestterrein aan de Hoofdstraat bij de Hageiingerweg, om precies te zijn het weiland tussen en achter Ruijgvoorn (Hoofdstraat 141) en Rijbroek. Ook toen de Velserbroek- straat werd aangelegd, maar nog niet aan sloot op de Hoofdstraat, is hier koninginne dag gevierd tot ongeveer 1938. Dat het feest juist achter J. Ruijgvoorn gehouden werd, is niet zo verwonderlijk als men bedenkt dat Ruijgvoorn één van de bestuursleden van de Oranjevereniging Santpoort-dorp was. Bovendien was hij aannemer en timmerman, waardoor een feesttent bestaande uit een houten geraamte in elkaar gezet kon worden. De tentzeilen werden voor een dag gehuurd bij een Amsterdamse firma. In deze jaren was op koninginnedag een heel feestprogramma van acht uur 's morgens tot elf uur 's avonds te doorlopen. Kermisattracties als de cakewalk, draaimolen, zweefmolen, schiet tent etc. waren elk jaar van de partij, 's Ochtends werden kinder- en 's middags volksspelen gehouden. Het onderdeel water steken bestond uit een lorrie op rails, waar men van boven naar beneden met een rotvaart de ring aan een tobbe met water moest steken. Miste men de ring dan was een nat pak het gevolg, 's Avonds kon men een concert van Soli Deo Gloria bijwonen en daarna naar de openlucht filmvoorstelling gaan. Aan het eind van de avond was er een schitterend vuurwerk. We wisten het natuurlijk al vanwege de feestweek, maar dit bewijst toch weer eens dat het Broekbergenplein als feestplein historisch verantwoord is. Ter gelegenheid van de inhuldiging van Beatrix als vorstin werd in diverse wijken van de gemeente Velsen een koninginneboom geplant. Het betrof allemaal lindebomen met uitzondering van een iep die voor het toenmalig Cultureel Centrum in IJmuiden geplant werd. In Santpoort-Noord werd op 30 april 1980 een boom vóór de ABN-bank geplant. Voordat overgegaan werd tot het planten van de linde, was onder grote belangstelling een loden koker met oorkonde door Aris Schutte Sr. in de grond gebracht. De boom werd echter tijdens de recon structiewerkzaamheden van het plein gerooid zonder dat er enige inspraak aan vooraf gegaan was. Helaas werd de koker daarbij niet teruggevonden. De Oranje Vereniging reageerde geschokt na het ver nemen van de destructieve werkzaamheden. Of er een nieuwe Beatrixboom wordt aangeboden en ter plekke geplant, is vooralsnog niet duidelijk. Toch zit Santpoort niet zonder een Beatrixboom. Vanwege het heugelijke feit dat prinses Beatrix in 1938 ("In negentien drie-acht, toen werd er wat verwacht was geboren, werd een rode paardenkastanje in het plantsoen van de Frans Netscherlaan geplant. Voor meer leuke wetenswaardigheden over koninginnedag is het boekje "De geschiedenis van 75 jaar Oranje-vereniging Santpoort-dorp" door Guus Hartendorf beslist aan te bevelen. SANTPOORT. Stof plaag. Om tegen do stofplaag beveiligd te zijn, veroorzaakt door auto's enz. hoeft meD den Rijksstraatweg in het dorp met Chloor Calcium be strooid. Vooraf had men den weg schoon goveegd mot eon stofvogor. Dryvende, dikke stofwolkon waron daarvan het gevolg. Men kon ccni- gen tjjd niot uit do oogen zien. Bovengenoemdo maatregel word ge nomen op kosten der aangrenzende bewoners. Ondanks de bestrating veroorzaakten vooral auto's een zeer lastige stofplaag. Het is op vallend dat anno 1916 de reinigingskosten niet voor het rijk maar voor rekening van de aan grenzende bewoners kwamen (IJmuider Courant 31 mei 1916).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 11