i DRINKT AMSIELBOCKBIERvan I J. V. DONSELAAR-f dan met zeer grootte kosten voldoende worden verbreed. Daarom is een nieuw wegvak ten oosten van dit dorp ontworpen, waardoor de bochten in en onmiddellijk nabij dit dorp tevens vermeden kunnen worden". De verbetering van de Rijksweg Haarlem-Velsen werd in 1929 voltooid, zodat het doorgaande verkeer voortaan buiten het dorp om ging. De klandizie trok gelukkig weer aan na de "invasie" van Nederlandse militairen tijdens de mobilisatie vlak voor de tweede wereldoorlog. Van 1953 tot 1970 had het café C.H. Korthouwer als waard. Sinds 1970 stond het café bekend als café Tromp en vanaf 1987 kreeg het café de naam Bartje, genoemd naar de vroegere waard. Met het eerder genoemde winkelhuis zal de bottelarij bedoeld zijn geweest. In ieder geval bestond sinds 1900 de bierhandel officieel, terwijl met de mineraalwaterfabriek in 1920 werd aangevangen. Via biervaten werden de kogelflesjes van "Ramakers en van Berkum" middels een machine automatisch gevuld en voorzien van een etiquet "Amstelbier, gebotteld bij J. van Donselaar te Santpoort". Rond 1907 had Johannes van Donselaar een afzonderlijke bierbottelarij gebouwd (nu groenteman Bol). Met twee paardenwagens en na verloop van tijd met een T-Ford werden bestellingen rondgebracht. In 1926 werd door Johannes een bierbottelarij aan de IJmuiderstraatweg 184 te IJmuiden opgericht *rd» terz& 44444444.4 ili SANTPOORT iJMUIDEN ill TEL. 22325. TEL. 293. ft 4 4'4 4=— 44—4444-♦«rz. Advertentie uit Dagblad voor IJmuiden Velsen- Santpoort-Beverwijk E.O. 1927 en het jaar daarop droeg hij de Bottelarij handel in bier en bronwater en mine raalwaterfabriek te Santpoort over aan zijn zoon Gerrit Jan. Donselaar behoorde tot de notabele van het dorp. Doch door de economische crisis in de jaren dertig, ging de bottelarij failliet. De bottelarij inclusief agentschap van de Amstelbrouwerij ging over op Dieben Gubbi. Johannes van Donselaar was nog wel tot 1952 eigenaar van de bierbottelarij in IJmuiden. Hij verkocht zijn zaak aan de firma bierbottelarij en limonade- fabriek "de Kroon" te Diemen. Overigens bleef het café één van de weinige, zoniet de enige winkel annex café in Santpoort-Noord waar tot ver na de oorlog sterk alcoholhoudende dranken verkocht werden. Volledigheidshalve moet nog de redelijk recente uitbreiding van de Horeca vermeld worden. In 1983 kwam nl. eetcafé De Zandpoort op de hoek van de Hoofd straat/ Anemonenstraat in de plaats voor de schoenenzaak van Sterk. Elf jaar later werd het een gezellig eetcafé genaamd "eetlokaal 't Palet". De nummers 136 en 138 vormden vroeger te samen het boerderijtje van Witteman. Opvallend is wel dat naast het pand ooit een houten schuur heeft gestaan, waarin een vishandel heeft gezeten. Dus niets nieuws onder de horizon. Tenslotte nog iets over de naam van het plein of beter gezegd Broekbergenlaan. Vermoede lijk is begin 17de eeuw op de resten van de middeleeuwse kapel, gelegen op de zuidelijke hoek van de Westlaan (Huis ten Bildtstraat) en Herenweg (Hoofdstraat), een boerderij gesticht met de naam Broekbergen. Nadat de Spanjaarden tijdens het beleg van Haarlem in 1572 alle houten balken van de St. Patricius kapel hadden gesloopt, is de kapel i.v.m. de reformatie nooit meer opgebouwd. Sporen van de kapel zijn indertijd tijdens verbou wingswerkzaamheden aan het winkelpand van kruidenier en manufacturenhandel Hop te voorschijn gekomen. Een fundament van kloostermoppen en een menselijk skelet met het hoofd naar het westen zijn opgegraven. Dit eeuwen oude skelet is tijdelijk door de politie van Velsen in beslag genomen voor nader onderzoek. Er zou eens een misdrijf gepleegd kunnen zijn! De naam "Broek- bergen" is eenvoudig te verklaren uit het feit dat aan de ene kant van de boerderij de Westbroek - een drassig stuk laag gelegen land - en aan de andere kant de Moleduinen - indertijd ook wel als bergen aangeduid - lag. Vandaar dus de naam. Blijft nog wel de kwestie of het plein, het voormalige kruis punt, een officiële naam moet krijgen. Het stuk land tussen de Hagelingerweg en Hoofdstraat stond ruim anderhalve eeuw geleden bekend als "de Kruiscroft". Tegen dit stukje grond lagen "de Weijt" en "de Hutte". Verder kan gedacht worden aan 't Sant, Voorplaats (bestaat al), de Bilt(en), Bildtplein en Nieuwmarkt. Maar misschien is de officieuze benaming Broekbergenplein wel zo aardig. Het veranderend aangezicht ter hoogte van de Hagelingerweg en Hoofdstraat is goed te volgen middels de vijf toegevoegde platte gronden. Op de meest recente plattegrond zijn alle marktkraampjes met uitzondering van de kraampjes op het plein ingetekend. De zwartgrijze betonnen rand en de twee ovale betonnen poefs in de bocht van het plein zijn niet ingetekend. De fotoserie geeft een beeld van het Broekbergenplein en gedeeltelijk de Hagelingerweg in vroegere dagen en laat vrij duidelijk de verschillen tussen toen en nu zien. SANTPOORT, G«2leht op Hspel!naerw«a on Café Zomerlust in 1963 en links achteraan het huisje met houten schuur, dat in de eerste helft van deze eeuw in bezit is geweest van familie de Vries. Twee jaar later zou ook de houten schuur afgebroken worden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 16