Stichting Santpoort Voor behoud van landschap, cultuur historische waarden en het dorps karakter van Santpoort en omgeving. Geschiedenis Doel Bestuur De stichting Santpoort bestaat al meer dan 20 jaar. Gedurende deze periode probeerde zij ervoor te zorgen dat het dorpskarakter, het landschap, en het aangezicht van Santpoort en omgeving weinig geweld werd aangedaan. Ook heden ten dage is zij nog erg actief. Op 2 maart 1976 is de stichting opgericht. Aanleiding was het toenmalige gemeentebeleid t.a.v. de bouw en saneringsplannen in Santpoort. Een aantal verontruste dorpelingen staken de koppen bij elkaar, nadat gebleken was dat adviezen, bedenkingen en protesten tegen de voorgenomen besluiten t.a.v. het woonmilieu geen gehoor vonden bij de overheid. Stichting Santpoort is een Stichting met ongeveer 300 donateurs die zich tot doel stelt waardevolle cultuurhistorische elementen in de bebouwing en het landschap in en rond Santpoort te beschermen en waar mogelijk te bevorderen. Dit uit zich in twee richtingen, te weten; monumentenbeleid van de overheid en particulieren. Dit doet zij door historisch onderzoek en rapporteert hierover in verschillende situaties. Zo geeft de stichting een eigen blad uit dat historisch getinte artikelen bevat. Daarnaast bevordert de Stichting het monumentenbeleid van allerlei instanties door actief mee te denken of door bezwaar aan te tekenen in die gevallen waar een monument of cultuurhistorisch waardevol element bedreigd wordt. De Stichting probeert het landschap en de ruimte in en rond Santpoort te beschermen en te versterken. Dit gebeurt door nieuwbouwplannen of infrastructurele projecten die een aantasting kunnen vormen voor deze landschappelijke gebieden tegen te gaan. Maar ook worden initiatieven genomen om betere bescherming te creëren door actief mee te denken bij ontwikkeling van bijvoorbeeld bestemmingsplannen, beheersplannen etc. Het bestuur vergadert met een aantal vrijwilligers eens per maand. De actieve groep bestaat ongeveer uit 8 mensen. Voorzitter is dhr. P. Lokhorst, tel 023 - 5380264

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 20