Inhoud Stichting Santpoort Voor behoud van landschap, cultuur historische waarden en het dorps karakter van Santpoort en omgeving. Deze publicatie is tot stand gekomen met financiële steun van: Koop Tjuchem B.V. Hoofddorp Het is ondoenlijk om iedereen te vermelden die informatie heeft verstrekt voor dit boekje. Daarom dank aan alle (oud) Santpoorters e.a. die geheel bereidwillig hun medewerking hebben verleend. Colofon 1998 Stichting Santpoort Dit boekje is een uitgave van de Stichting Santpoort, en verscheen op 25 november 1998 ter gelegenheid van de opening van het "Broekbergenplein". Tekst en plaatkeuze Lay-out Lithografie Papier Druk Bert J. Oosterop Marcel Klein Schiphorst DRUKKERIJ ELTA IJMUIDEN BV Omslag: Graphiart 225 g/m2 wit Binnenwerk: HVMC 135 g/m2 wit DRUKKERIJ ELTA IJMUIDEN BV Voorwoord 1 Reconstructie Broekbergenplein 1 Historie 4 De klok 7 De Broekbergenlaan tot café Zomerlust 8 De Hagelingerweg tot de beek 10 Koninginnedag 31 augustus en Beatrixboom 13 Mobilisatie in 1940 I4 Cafés aan het plein 19 Betrokken firma's (uitvoering) 24 Plattegrond 1930 25 Plattegrond 1941 26 Plattegrond 1958 27 Plattegrond 1997 28 Plattegrond 1998 29 Stichting Santpoort 30

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

De Zandpoort | 1998 | | pagina 3